තියෙන දේ නොව කැමති දේ දෙන ‘LB GiftStore’

04 අප්‍රේල් 2017විමසුම

නිරතුරුව තම පාරිභෝගිකයින් කෙරෙහි ලබා දිය හැකි ඉහළම ප්‍රතිලාභය සලසන එල්.බී.ෆිනෑන්ස් පාරිභෝගික සිතැඟි පරිදි සිත් ගන්නා සුළු ත්‍යාග ලබා ගත හැකි භාණ්ඩ විශාල සංඛ්‍යාවක එකතුවකින් සමන්විත ‘LB GiftStore’’ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන පසුගියදා දියත් කළේය.

ඉතුරුම් සඳහා ත්‍යාග පිරිනැමීම මෙරට බැංකු සහ මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සිරිතක්ව පැවතියත් එල්.බී.ෆිනෑන්ස් මෙම සිරිතට තවත් වටිනාකමක් එක් කරමින් පාරිභෝගික තැන්පතුවට සමගාමීව ඔවුන්ගේ කැමැත්ත පරිදි ත්‍යාග තෝරා ගත හැකි ක්‍රමවේදයක් ‘LB GiftStore’ තුළින් ලබා දී ඇත. එල්.බී.ෆිනෑන්ස් ඉතුරුම් ගිණුම් තුළ හෝ ස්ථාවර තැන්පතුවල මුදල් තැන්පත් කරන එල්.බී. පාරිභෝගිකයින් සඳහා විද්‍යුත් ත්‍යාග වවුචරයක් (e-vouchers) හිමිවන අතර lbstore.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස මෙම විද්‍යුත් වවුචරයේ වටිනාකමට සමාන තමන් කැමති භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතී.

scroll to top