තව වසර 10කින් ලංකාව බංකොලොත් වෙයිද ?

ග්‍රීසිය හා වෙනිසියුලාව වැනි රටවල් මෑතකදී මුහුණ දුන් අවාසනාවන්ත සිදුවීම් සලක බැලීමේදී නුදුරු අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකාව බංකොලොත් භාවයට පත්වීමට බොහෝ ඉඩ කඩක් ඇති බව පෙනී යන කරුණකි. පැවති සහ පවත්නා දේශපාලන අස්ථාවර භාවය නාස්තිය දූෂණය යානා දී කරුණු සලකා බැලීමේදී මේ තත්ත්වය ඉතා ඉක්මනින් උදාවේද යන්න සැකයක්ද පවතී.

වර්තමාන ආර්ථික ප්‍රවනතාද අපට පැහැදිලි සහ ධනාත්මකචිත්‍රයක් නොපෙන්වන අතර ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම වැනි ආයතන ලබන්නා වූ දැවැන්ත වාර්ෂික අලාභයන් දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යාම, විදේශ සංචිත ඩොලර් බිලියන 5.6 දක්වා පහත වැටීම සෑම වසරකම වැඩිවෙන්න වූ අය වැය හිඟය, අපනයනයට වඩා ආනයනය වැඩිවීම, බදු අය කරගැනීමේ ක්‍රම වේදයන්හි පවතින අඩු පාඩු මේ තත්ත්වය වැඩි වීමට හේතු වී තිබේ.

ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වාහන මාෆියව දමීට සෘජුව හූ වක්‍රව දායක වී ඇති බවත් කිවයුතුයි. වසර 2015 සැප්තැම්බර් මස 64,020 ක ලෙස උපරිම මට්ටමකටලඟා වූ වාහන ලියාපදිංචිය ජනවාරි මාසයේ 42,443 දක්වා පහත වැටී තිබේ. මෙය හොඳ ප්‍රවනතාවක් වුවත් එය අපට 2015 දී කිරීමට නොහැකි වූයේ මන්ද යන්න ගැටලුවකි.

සාමන්‍ය පොදු ප්‍රවාහන සේවය වන බස් රථයේ ගමන් කරන පුද්ගලයාඅධික වාහන සංක්‍යාවක් නිසා මහා මග වාහන තද බදයට අසුවී දුක් විදින අතර මහා මාර්ග වල දියුණුවක් දකින්න නැත. එහෙත් අධි වේගී මාර්ග දියුණු වී ඇති බවට කෙනකුට තර්ක කල හැකි මුත් එය වත්මන් මාර්ග තද බදයට කෙතරම් සහනයක් වී ඇත්ද යන්න විමසා බැලිය යුත්තකි.

වඩා වැදගත් කරුණ නම්, අනාගතයේ දී ආර්ථික අර්බුදයක් ඇති වුවහොත් ඒ වෙනුවෙන් මිල ගෙවන්නේ කව්රුද යන්නයි?

ඉහත දැක්වෙනුයේ විවධ රටවල ණය ශ්‍රේණි ගත අගය වේ.ඒ තුලින් ඔබට යමක් හිතන්න හැකි වෙන අතර වත්මන් දේශපාලන සහ මාධ්‍ය සාකච්චා ඉදිරිය පිලිබඳ සිතන්නේ කෙසේද යන්න පිලිබඳ ස්වයං වැටහීමක්ද ලැබෙනු ඇත.

Fitch international ratings
 Greece CCC  Turkey BBB-
 Venezuela CCC  Uruguay BBB-
 Ukraine B-  Bahrain BBB
 Jamaica B-  Colombia BBB
 Argentina B  Kazakhstan BBB
 Benin B  Panama BBB
 Cameroon B  South Africa BBB
 Ecuador B  San Marino BBB+
 Egypt B  Iceland BBB+
 Ethiopia B  Italy BBB+
 Lebanon B  Mexico BBB+
 Mozambique B  Peru BBB+
 Pakistan B  Spain BBB+
 Rwanda B  Thailand BBB+
 Seychelles B  Slovenia A-
 Uganda B  Ireland A-
 Dominican Republic BB-  Latvia A-
 Bolivia B+  Lithuania A-
 Cape Verde B+  Malaysia A-
 Georgia B+  Poland A-
 Ghana B+  Ras Al Khaimah, UAE A
 Kenya B+  Japan A
 Mongolia B+  Chile A+
 Vietnam B+  China A+
 Zambia B+  Czech Republic A+
 Serbia BB-  Estonia A+
 Suriname BB-  Israel A+
 Angola BB-  Malta A+
 Armenia BB-  Slovakia A+
 Cyprus BB-  Taiwan A+
 El Salvador BB-  South Korea AA-
 Gabon BB-  Abu Dhabi AA
 Lesotho BB-  Belgium AA
 Nigeria BB-  Kuwait AA
 Sri Lanka BB-  New Zealand AA
 Tunisia BB-  Saudi Arabia AA
 Brazil BB  France AA
 Croatia BB  United Kingdom AA
 Costa Rica BB+  Bermuda AA+
 Guatemala BB+  Hong Kong AA+
 Macedonia BB+  Austria AA+
 Portugal BB+  Finland AA+
 Hungary BBB-  Australia AAA
 Aruba BBB-  Canada AAA
 Azerbaijan BBB-  Denmark AAA
 Bulgaria BBB-  Germany AAA
 India BBB-  Luxembourg AAA
 Indonesia BBB-  Netherlands AAA
 Morocco BBB-  Norway AAA
 Namibia BBB-  Singapore AAA
 Philippines BBB-  Sweden AAA
 Romania BBB-   Switzerland AAA
 Russia BBB-  United States AAA
(Source: Wikipedia)

 

Total government debt to GDP %
Estonia              0.6 Germany           52.2
United Arab Emirates              1.9 Malaysia           53.0
Oman              4.9 Finland           53.5
Solomon Islands            10.1 Samoa           54.9
Nigeria            10.5 Poland           55.6
Russian Federation            11.4 El Salvador           56.4
Kazakhstan            12.6 New Zealand           56.9
Seychelles            18.9 Colombia           58.6
Peru            19.3 Slovak Republic           58.7
Norway            20.9 Brazil           59.4
Luxembourg            22.8 Latvia           59.4
Namibia            23.0 Ukraine           63.7
Micronesia, Fed. Sts.            23.5 Dominica           64.3
Guatemala            24.8 Sri Lanka           70.7
Moldova            24.8 Netherlands           73.2
Belarus            25.4 Albania           73.4
Indonesia            27.4 St. Kitts and Nevis           74.5
Uganda            29.4 Belize           76.0
Thailand            30.2 Austria           83.5
Georgia            35.4 Malta           83.6
Turkey            36.9 Antigua and Barbuda           86.6
Kyrgyz Republic            37.9 France           88.6
Czech Republic            38.2 Bhutan           90.7
Korea, Rep.            38.4 Hungary           94.3
Malawi            40.6 Spain           96.5
Romania            41.5 United States           97.1
Sweden            42.0 Singapore         102.4
Australia            42.6 United Kingdom         109.7
Lithuania            43.8 Barbados         128.9
Bahrain            43.9 Ireland         132.4
Uruguay            44.4 Italy         134.8
Philippines            45.4 Portugal         138.0
Mongolia            45.9 Cyprus         145.9
Denmark            46.1 Greece         181.7
India            50.1 Japan         191.9
Canada            50.7
(Source: World Bank 2013/2014)

 

scroll to top