ඩිජිටල් ප්‍රතිස්ථාපිත “වැලිකතර” චිත්‍රපටයේ විශේෂ දර්ශනයය තිරගත කිරිම උත්සවය ඊයේ

Karu_1-1.jpg

ඩිජිටල් ප්‍රතිස්ථාපිත “වැලිකතර” චිත්‍රපටයේ විශේෂ දර්ශනයය තිරගත කිරිම උත්සවය ඊයේ (2017.04.04) දින පස්වරුවේ කථානායක කරු ජයසුරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගනී සිනමා ශාලාවේදී පැවැත්විනි.ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණිතිලක මහතා ද මෙම අවස්ථාවට එක් විය.

scroll to top