ඩ්‍රෝන් එකක සවාරියක් යමුද ?

drone-taxi.png

මෙය ඇසු සැනින් ඔබ තරමක් තැතිගැන්මකට ලක්වෙන්න පුළුවන් .නමුත් එළෙඹෙන ජූලි මාසයේදී මගියකු සහිත ඩ්‍රෝන් යානා ගුවන් ගත කිරීමට ඩුබායි රජය සූදානම් . ඩුබායි මාර්ග සහ ප්‍රවාහන ඒජන්සිය මේ බව ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවේදී නිවේදනය කර ඇත
රාත්තල් 220 දක්වා බර මගියෙකු සහ කුඩා සූට් කේසයක් ද රැගෙන යාහැකි මෙම ඩ්‍රෝන් යානා 4G ජංගම අන්තර්ජාල තාක්ෂණයෙන් මෙහයවනු ලබයි

scroll to top