ට්විටර් හෙට (21) තමන්ගේ සජීවි වීඩියෝ යෙදුම් ක්‍රමලේඛන අතුරුමුහුණත (API) දියත් කරයි

twitter.jpg

ට්විටර්, මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයන් ට තම මෘදුකාංගය මගින් සජීවී වීඩියෝ විකාශය ලබා දීම පහසු කරදීම සදහා ඔවුන්ගේ නවතම යෙදුම් ක්‍රමලේඛන අතුරුමුහුණත (API – Application Programming Interface) හෙට (22) දින හදුනවා දීමට බලාපොරොත්තු වන අතර එමගින් ඉතා විශාල වාසි රැසක් ලැබෙන බව ඔවුන් සදහන් කර සිටී.

මේ පිලිබදව ඔවුන් වැඩි යමක් සදහන් කල නොසිටියත් අතීතයේ භාවිත කල ට්විටර් සමාගමේ Periscope ලක්ෂණයන්ට වඩා වැඩි යමක් එකතු කර ඇති බව සදහන් කර සිටි අතර මෙම යෙදුම් ක්‍රමලේඛන අතුරුමුහුණත මගින් අනෙකුත් සමාගම් නිකුත් කරන වෘත්තීය විකාශනය සහ වීඩියෝ සංස්කරණය උපකරණ ඉතා පහසුවෙන් සම්බන්ද කර ගැනීමේ හැකියාවන් ද එකතු කර ඇති බවට සදහන් කලා.

තවද Telestream, Wirecast, සහ Livestream යන ආයතන මෙම යෙදුම් ක්‍රමලේඛන අතුරුමුහුණත ට සහයෝගය දක්වන අතර මෙම සේවාවන් ට්විටර් සමග ඉතා පහසුවෙන් සම්බන්ද කර සජීවී වීඩියෝ විකාශය කිරීමට හැකි බවද සදහන් කෙරුණා.

scroll to top