ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කේන්ද්‍රය ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ දේශපාලන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස වැඩි දියුණු කෙරේ

Karu-Jayasooriya.jpg

ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කේන්ද්‍රය තව නොබෝ දිනකින් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පූර්ණ දේශපාලන පර්යේෂණ පුහුණු සහ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස වැඩි දියුණු කෙරෙනු ඇත. පාර්ලිමේන්තුවේ සිට පලාත් පාලනය දක්වා සියළුම මහජන නියෝජිතයන්ට මෙන්ම අනෙකුත් විද්‍යාර්ථයීන්ට ඵල ලැබිය හැකි ලෙස එය වැඩි දියුණු කිරිමට ජර්මානු රජය සහ එරට ෆෙඩ්‍රික්නියුමාන් පදනම අනුග්‍රහය දක්වනුයේ කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා කළ ඉල්ලීමකට අනුවය.
ඒ සඳහා වන සැලසුම් පසුගිය සතියේ ජර්මානු නියෝජිතයන් විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ දී අග්‍රාමාත්‍යවරයා හා කථානායකවරයා වෙත භාරදීම සිදු කෙරුණේ කථානායක නිල කාර්යාලයේදීය.

scroll to top