ජ්‍යේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී එස්.පියසේන මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

S-Piyasena-Funneral.jpg

අභාවප්‍රාප්ත ජ්‍යේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී එස්.පියසේන මහතාට කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාගෙන් අවසන් ගෞරවය 2017-04-06 

scroll to top