ජනපති වෙස්ට්මිනිස්ටර් හවුස්හි නා ගසක් රෝපණය කරයි

MS-plant

ජනපති බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් (වෙස්ට්මිනිස්ටර් හවුස්) නිල නිවස උයනේ නා ගසක් රෝපණය කළේය.

මේ සතියේ මෝල්ටාහි දී පැවැත්වෙන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය නායක සමුළුවට (CHOGM) ප්‍රථම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා, බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් ජේම්ස් Dauris, එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණික විපර්යාස සමුළුව (COP21) හා එක්සත් ජාතීන්ගේ යෝජනාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී ශ්‍රී ලංකාව ලබා ඇති ප්‍රගතිය ද ඇතුලු අනෙකුත් ගැටලු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා හමුවිය.

scroll to top