ජනතා අයිතියට පවරා අවුරුදු එකහමාරක් ගතවෙද්දී කෝට්ටේ අංගම්පිටිය නව නිවාස සංකීර්ණය ගිලා බසී

House.jpg

ජනතා අයිතියට පවරා අවුරුදු එකහමාරක් ගතවෙද්දී කෝට්ටේ අංගම්පිටිය නව නිවාස සංකීර්ණය ගිලා බසී

ඉදිකළේ කෝට්ටේ හිටපු නගරාධිපතිවරයාගේ යෝජනාවක් පරිදි නව සැලසුමකටලු

කෝට්ටේ හිටපු නගරාධිපති ජනක රණවක මහතාගේ යෝජනාවක් පරිදි නව සැලසුමකට අනුව ඉදිකර තිබෙන නිවාස 24 කින් සමන්විත කෝට්ටේ අංගම්පිටිය නව නිවාස සංකීර්ණය විවෘත කර අවුරුදු එකහමාරක් වැනි කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඉරිතලා ගිලා බැසීමේ අවධානමකට පත්වී තිබේ.

මෙම නිවාස සංකීර්ණයේ ජීවත්වන නිවැසියන් සඳහන් කරන්නේ මේ හේතුවෙන් මෙම නිවාසවල ජීවත්වීම අවධානම් නිසා මේවායින් ඉවත්වන ලෙස බළධාරීන් තමන්ට දැනුම් දුන්නද තමන්ට යාමට තැනක් නොමැති බවයි.

කෝට්ටේ නගර සභාව විසින් මෙම නිවාස ඉදිකර තිබෙන්නේ නිසි ප්‍රමිතියෙන් නොවන බවටත් මෙම ව්‍යාපෘතිය තුළින් ජනතා මුදල් විශාල ලෙස දූෂණයට සහ නාස්තියට ලක්කර ඇති බවටත් ඔවුහු චෝදනා කරති.

මෙම නිවාස සංකීර්ණය ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 480 ක පමණ මුදලක් වැයකර තිබෙන අතර මෙම කුඩා නිවසක වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 20 ක් පමණ වේ.

මෙම නිවාස සංකීර්ණය විවෘත කරන අවස්ථාවේ ඉදිකර තිබෙන ඵලකයේ සඳහන් වන්නේ මෙය කෝට්ටේ හිටපු නගරාධිපති ජනක රණවක මහතාගේ යෝජනාවක් පරිදි නව සැලසුමකට අනුව ඉදිකර තිබෙන බවත් එය හිටපු නගරාධිපතිවරයාගේ ආරාධනයෙන් බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය මහතා විසින් 2016 අප්‍රේල් මස 11 වනදා ජනතා අයිතියට පත්කළ බවයි.

ඡායාරූප සටහන

01. නිවාස සංකීර්ණය ගිලා බසිමින් තිබෙන ආකාරය
02. බිත්ති පුපුරා තිබෙන අයුරු
03. නිවාස සංකීර්ණය ඈතට දිස්වන ආකාරය
04. මෙම නිවාස සංකීර්ණය විවෘත කර තිබෙන්නේ 2016 අප්‍රේල් 11 වනදායි.

scroll to top