චීන ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ස‍බඳතාවන්හී “60 වසර” සමරු උළෙල ගරු කතානායක තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

Karu-Jayasooriya-02.jpg

චීන ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ස‍බඳතාවන්හී “60 වසර” සමරු උළෙල ගරු කතානායක කරු ජයසුරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි සහ බස්නාහිර පලාත් ප්‍රධාන ඇමති ඉසුර දේවප්‍රිය යන මහත්වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2017.03.20 පෙරවරුවේ පැවැත්විනි.

scroll to top