චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ සභාපතිතුමන් අද ලංකාවට…

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ඇරයුම පරිදි මහජන චීනයේ පාලක කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ සභාපති ගරු යූ. ශෙන්ග් ‍ශෙන්ග් ( Hon.Yu Sheng Sheng ) මැතිඳුන් ශ්‍රී ලංකාවට සම්ප්‍රාප්ත වීම අද (2017-04-06) පස්වරුවෙහි සිදු වන අතර, කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ දී කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා ප්‍රමුඛ මැති ඇමතිවරුන් විසින් එතුමන් පිලිගැනීම ප:ව 6.30 ට සිදු වනු ඇත.

scroll to top