චීන ආයෝජන යටතේ සිදුවන සංවර්ධන වැඩසටහන් කඩිනම් කිරීමට විශේෂ සාකච්ඡාවක්

niroshan.jpg

චීන වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ බාහිර ආයෝජන හා ආර්ථික සහයෝගිතා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ෂූ ලිවුජුන් (Zhou liujun) මහතා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් ඊයේ (08) පස්වරුවේ පැවැත් විය.

මෙහිදී ආර්ථික හා තාක්ෂණික ආයෝජන පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුම කඩිනම් කීරීම පිලිබඳ විශේෂයෙන් සාකච්ඡා කළේය. චීන ආයෝජන යටතේ සිදුවන සංවර්ධන වැඩසටහන් කඩිනම් කිරීමත්, වරාය නගරයේ සංවර්ධන කටයුතු කඩිනම් කිරීම පිළිබඳවත් මෙහිදී පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා විය. එසේම චීන යුවාන් මුදල් භාවිත කරන එරට බැංකු ශාඛා ලංකාවේ ආරම්භ කීරීම පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කළේය.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් පිරිසක් සහ චීන රජයේ නියෝජිතයින් පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුහ.

scroll to top