චීනය හා ලංකාව අතර නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමක්

Sri Lanka, China to close free-trade deal: Colombo

ශ්‍රී ලංකාව හා චීනය අතර නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමක් ඇති කිරීමේ අවසන් එකඟතාවයන්ට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය සමුළුවට පෙර පැමිණෙන බව ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යවරයා කියයි.

ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන පැවසුවේ මෙම නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම යටතේ තීරු බදු වලින් තොරව දෙරට අතර භාණ්ඩ වෙළඳාමේ යෙදීමට සැලසුම් කර තිබෙන බවයි.

මෙම ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට රජය හා චීනය අතර ද්විපාර්ශවික සාකච්ඡා ඇති වෙමින් තිබෙන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

නොවැම්බර් 15 සිට 17 වනදා දක්වා ශ්‍රී ලංකාව විසින් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුව පවත්වයි.

මේ වනවිට, ශ්‍රී ලංකාව හා චීනය අතර සිදුවන විදේශීය වෙළඳාමෙන් වැඩිම වාසි ලබාගන්නේ චීනය විසිනි. මේ අනුව, චීනය විසින් ලංකාවට ඩොලර් බිලියන 2.66 ක භාණ්ඩ ලංකාවට ගිය වසරේ එවා තිබූ අතර ලංකාව විසින් චීනයට යවා තිබුණේ ඩොලර් මිලියන 113 ක භාණ්ඩ පමණි.

අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ මෙම නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන කරුවන්ට චීන වෙළඳ පොළවල් වඩාත් විවෘත වනු ඇති බවයි.

චීනය විසින් මේ වනවිට ලංකාවේ දැවැන්ත යටිතල පහසුකම් ගොඩනැගීමේ මෙහෙයුමක නිරතව සිටී.

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර ඇති කර ගැනීමට ගිය විස්තීර්ණ ආර්ථික සහයෝගීතා ගිවිසුමට මෙරට ඇතැම් පාර්ශව විරෝධයක් දැක්වූ අතර ඔවුන් පැවසුවේ එයින් දේශීය වෙළඳ පොළ ඉන්දීය ග්‍රහණයට හසුවනු ඇති බවයි.

scroll to top