ගොවි පවුල් 100කට සවිය දුන් වැවේතැන්න කොන්ක්‍රීට් අමුණ අනතුරේ

Dam.jpg

තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් වැවේතැන්න ප්‍රදේශයේ පිහිටි කුඹුක්කන්ආරු ඔය හරස්කර ජලය ලබා ගත් කොන්ක්‍රීට් අමුණ නිසි නඩත්තුව නොමැතිකම නිසා විනාශවෙමින් පවතී. මෙම අමුණ වසර 24කට අධික කාලයක් පුරා ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාවට ඉමහත් සේවයක් සැපයූවකි. නමුත් වර්තමානයේ මෙහි ඉවුරු බිදී පැති බැම්මට පවා හානි සිදු වී ඇත. ගොවි පවුල් 100කගේ පමණ අවශ්‍යතා සදහා ජලය ලබා ගන්නා මෙම අමුණ 1993-95 කාලයේ දී ජනසවිය භාරකාර අරමුදල විසින් ප්‍රතිපාදන සපයමින් සිදුකළ බව සදහන් වේ. එකල සිදු වූයේ මෙවැනි ප්‍රජා ව්‍යාපෘති සදහා රජය විසින් අරමුදල් සපයා ප්‍රදේශයේම ප්‍රජා සමිතියක් හෝ සංවිධානයකට ඒවායේ කටයුතු පවරා දීමයි.

මෙම අමුණට අමතරව එකල ජනසවිය භාරකාර අරමුදල යටතේ මෙම ප්‍රදේශය තුළ ප්‍රජා ව්‍යාපෘති රාශියක් ක්‍රියාත්මක වී තිබුණි. පලූගස් දමන තුනේඇල හරහා දමා ඇති කොන්ක්‍රීට් පාලම්, කලහගල වැව සහ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය, නිකවැව විරුවන්ගම මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය, දිවුලපිටිය නව මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය ආදී ව්‍යාපෘති ඒ අතර ප්‍රධාන වේ. මේ ව්‍යාපෘතිවලින් බොහෝමයක් වසර 20කට අධික කාලයක් පුරා ප්‍රදේශවාසීන් විසින් ඉතා හොදින් භාවිතා කරන ලදී. නමුත් ඇතැම් ප්‍රජා ව්‍යාපෘති ජනතාවගේම නොසැළකිල්ල නිසා වල්බිහි වී විනාශ වෙමින් තිබීම අවාසනාවකි.

රජය මෙන්ම පොදු ජනතාව ද තම සම්පත් රැක ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය. මෙම ප්‍රදේශවල ප්‍රතිසංස්කරණයන් අවශ්‍ය ව්‍යාපෘති කෙරෙහි රජයේ අවධානය දැනටමත් යොමුකර ඇත. රජය මේ වන විටත් ප්‍රදේශය තුළ ඇති පැරණි බොර`ඵ ඇතිරූ පාරවල් කාපට් කරමින් බෝක්කු ආදිය ඉදිකරමින් සංවර්ධනය වියයුතු ප්‍රදේශ හදුනාගනිමින් කටයුතු කරයි. ඒ අතර දිවුලපිටිය නවගම්මාන මාර්ගය, සිංහඋදාගම – ගණන්ගොල්ල මාර්ගය ආදී ව්‍යාපෘති කිහිපයකම සංවර්ධන කටයුතු අවසන් වෙමින් පැවතීම පිළිබ`දව ප්‍රදේශවාසීහු සිය සතුට පළ කරති.

scroll to top