ගෙවීම් නොකිරිමෙන් School Net ව්‍යාපෘතිය ඇණහිටී

computer-literacy.jpg

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය හා එක්ව දියත් කර ඇති School Net අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවි සේවාව දින කිහිපයක සිට ඇනහිටීම නිසා පාසල් පරිඝණක විද්‍යාගාරවල පවත්වන ඉගෙනුම් ඉගැනවී්ම් ක‍්‍රියාවලිය බිඳවැටී ඇති බව වාර්තා වේ.

විශේෂයෙන් ශී‍්‍ර ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම විසින් මෙම සේවා නතර කිරීමට හේතු වි ඇත්තේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් අදාළ ගෙවීම් විධිමත්ව නොකිරිම බව වාර්තා වන අතර මෙම සේවා විසන්ධි කර මේවනවිට දින කිහිපයක් ගතව ඇතත් ඒ සඳහා විධිමත් කි‍්‍රයාමාර්ගයක් නොගැනීම කණගාටුවට කරුණකි.

විධිමත් දැනම් දීමක් සිදු නොකර ඇති නිසා ඒ ඒ පාසල්වල ගුරුවරුන් විසින් තම විද්‍යාගාර වල ඇති පරිඝණක හා අදාළ උපාංග වල සිදුව ඇති දෝශයක් යැයි සිතා එය සකස්කිරීමට උත්සාහ ගන්නා බව ද වාර්තා වේ.

මේ නිසා අදාළ පරිඝණක විද්‍යාගාර වල ඇති පරිඝණක වල බරපතළ දෝශ ඇතිවීමේ අවධානමක්ද මේ හරහා නිර්මාණය වී ඇත.

scroll to top