ගුරුවරුන්ගේ යතුරුපැදි සහනය අපැහැදිලියි

නොවැ 17, 2014 (විමසුම) – 2015 අයවැය යෝජනාවල අඩංගු දුෂ්කර හා අර්ධ නාගරික ප‍්‍රදේශවල සේවය කරන ගුරුවරුන්ට ලබාදීමට යෝජිත යතුරුපැදි ලබාදීම පිළිබඳව ගැටළු ගණනාවක් පැන නැගී ඇතැයි ලංකා ගුරුසේවා සංගමය කියයි.

මෙකී යෝජනාවේ සඳහන් පරිදි මෙම යතුරුපැදි ලබාදෙන්නේ කුමන පාසල් වල සේවය කරන ගුරුවරුන්ටද යන්න පැහැදිළි නැති බවත් ඒ සම්බන්ධව ගුරුවරුන් තුළ පැනනැගී ඇති ව්‍යාකූලත්වය නිරවුල් කිරීමට කඩිනමින් පියවර ගන්නා ලෙසත් එම සංගමය රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

මේ වනවිට විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර පළාත තුළ ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් ගුරු සංගමය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා මෙම යෝජනාව අයුතු ලෙස භාවිතා කරමින් තිබෙන බවටත් ඒ අනුව විදුහල්පතිවරු මගින් ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් ගුරු සංගමයේ ඉල්ලූම්පත් බෙදාහරිමින් අයවැයෙන් යෝජිත මෙම යතුරුපැදි ලබාදීම සඳහා එකී ඉල්ලූම් පත‍්‍ර පුරවා දෙන ලෙස ගුරුවරුන්ට බලපෑම් සිදුකරමින් තිබෙන බවටත් ලංකා ගුරුසේවා සංගමය වැඩිදුරටත් චෝදනා කරයි.

scroll to top