ගල් ගසා මරා දැමීමේ දඬුවම නියම වූ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවගේ දඬුවම ලිහිල් කෙරේ

Harsha-Talata.jpg

දෙසැ 24, 2015 (විමසුම) – අනාචාරයේ හැසිරීමේ චෝදනාව මත අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ ගල් ගසා මරා දැමීමේ දඬුවමට යටත් කරන ලද ශ්‍රී ලාංකික ගෘහ සේවිකාවට ලබා දුන් තීන්දුවට එරෙහි අභියාචනය, 2015 දෙසැම්බර් 22 වන දින සවුදි අරාබියේ අල් ද්වාද්මි අධිකරණයේ දී විභාගයට ගැනිණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් සානුකම්පිතව සලකා බලන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් කරන ලද අභියාචනය සාර්ථක වූ බව ශ්‍රී ලංකා රජය සතුටින් දන්වා සිටින අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවගේ දඬුවම ලිහිල් කොට ඇයව යම් කාලසීමාවක් සඳහා සිරගත කිරීමකට පමණක් යටත් කර ඇත.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය හා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මෙම ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම භාරගත් අතර අභියාචනා කිරීමේ ක්‍රියාවලියට සහායවීම සඳහා අවශ්‍ය වූ සියලුම නීති උපදේශන සහ කොන්සියුලර් සහාය සවුදි අරාබියේ ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩලය හරහා ලබා දුණි.

ශ්‍රී ලංකා රජය සවුදි බලධාරීන්ගේ මෙම සද්කාර්යය අගය කරමින් ඒ සඳහා ස්තුතිය පුද කරයි. වෙනත් බොහෝ පාර්ශ්ව විසින් දක්වන ලද අනුකම්පාව, අවබෝධය, හා සැලකිල්ල සහ ලබාදුන් සහාය ද මෙම අවස්ථාවේ දී ඉමහත් ඇගයීමට ලක් වෙයි.

scroll to top