ගරු අගමැතිතුමාගේ මාවතගම නිල සංචාරය සැප්. 17දා…

දෙවසරක් තුළ සිදුකළ රුපියල් මිලියන 8,000කට වැඩි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ජනතා අයිතියට පත්කරන ගරු අගමැතිතුමාගේ මාවතගම නිල සංචාරය සැප්. 17දා…

ගරු අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා ලබන සැප්තැම්බර් 17 වැනි දා මාවතගම ආසනයේ විශේෂ නිල සංචාරයකට එක්වේ.

මාවතගම මැතිවරණ කොට්ඨාසට අයත් මාවතගම සහ මල්ලවපිටිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් බලප‍්‍රදේශ දෙකෙහි දැනට වැඩ අවසන් කර ඇතිි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රාශියක් ජනතා අයිතියට පත්කිරීම සහ නව සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ගණනාවක වැඩ ආරම්භ කිරීම මෙහි දී අගමැතිතුමා අතින් සිදුවීමට නියමිතය.

මාවතගම එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප‍්‍රධාන සංවිධායක හා කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික් සංවර්ධන කමිටු සම සභාපති, පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂ සහකාර සංවිධායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ජේ.සි. අලවතුවල මහතාගේ මැදිහත්වීමෙන් මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති මාවතගම මැතිවරණ කොට්ඨාසයට ලබා දී ඇති අතර වසර දෙකක් තුළ මාවතගම මැතිවරණ කොට්ඨාසය වෙනුවෙන් රජය වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 8000 ඉක්මවයි. මෙය මාවතගම මැතිවරණ කොට්ඨාසයට රජයක් විසින් මෙතෙක් ලබා දී ඇති වැඩිම ප‍්‍රතිපාදන මුදල් ප‍්‍රමාණයද වේ.

අකිල විරාජ් කාරියවසම්, සාගල රත්නායක, එස්.බී. නාවින්න, අශෝක් අබේසිංහ යන අමාත්‍යවරු ඇතුළු තවත් මැති ඇමැතිවරු පිරිසක් ද වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර අමරා පියශීලී රත්නායක මහත්මිය ඇතුළු වයඹ පළාත් සභා නියෝජිත පිරිසක් ද, මේ අවස්ථාවට සහභාගී වීමට නියමිතය.

වැඩසටහන

පෙ.ව. 10.00 – පරගහදෙනිය ජාතික පාසලේ නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරිම.
පෙ.ව. 10.30 – කහපත්වල – ඊරිමින්න කාපට් මාර්ගයේ වැඩ ආරම්භ කිරිම.
පෙ.ව. 11.00 – මාවතගම වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරිම.
පෙ.ව. 11.30 – මාවතගම ජාතික පාසලේ තාක්ෂණික විද්‍යාගාරයට මුල්ගල් තැබීම හා පිවිසුම් දොරටුව විවෘත කිරිම.
පෙ.ව. 11.45 – මාවතගම පොලිස් ස්ථානයේ නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරිම.
ප.ව. 12.15 – මාවතගම නගර සංවර්ධන සැලසුම ආරම්භ කිරිම සහ රථ නැවතුම්පලට මුල්ගල් තැබීම.
ප.ව. 12.30 – ජනහමුව (මාවතගම සාමෝදය ක‍්‍රීඩාංගනය.
ප.ව. 01.30 – වටරැක මහා විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරිම, සහ වටරැක-උග්ගල්පාය කාපට් මාර්ගයේ වැඩ ආරම්භය.
ප.ව. 01.50 – කැටවල-බෙල්ගොඩ කන්ද කාපට් මාර්ගයේ වැඩ ආරම්භය.
ප.ව. 02.00 – දිවා ආහාරය
ප.ව. 03.15 – ඉදුල්ගොඩකන්ද ශ‍්‍රි නිශ්ශංක ජාතික පාසලේ නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරිම සහ පිළීකඩ-ඉ`දුල්ගොඩ කන්ද-කටුපිටිය කාපට් මාර්ගය විවෘත කිරිම.
ප.ව. 04.00 – තෙලියාගොන්න අල් අම්රා මුස්ලිම් විද්‍යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරිම සහ ජනහමුව.

scroll to top