ගංවතුරින් පීඩාවට පත්වූවන්ට සහන ‍සැලසීමට සහන මධ්‍යස්ථානයක්

දින තුනක් පුරා අඛණ්ඩව ඇදහැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ඇති වී තිබෙන ගංවතුරෙන් විපතට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමේ වැඩසටහනක් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ගාල්ල දිස්‍ත්‍රික් කාර්යාලයේ ක්‍රියාත්මකවේ .

විදේශ රැකියා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතාගේ මැදිහත්වීම මත මෙම වැසටහන ක්‍රියාත්මක වේ.

විශේෂයෙන්ම මේ වන විටත්අවතැන් වු මධ්‍යස්ථාන වල රැදීසිටින විපතට පත්වු ජනතාව සදහා පිසු ආහාර හා බෝතල් කළ පානීය ජලය අත්‍යවශ්‍ය වී ඇත.

ඊට අදාළ සහනාධාර එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් ගාල්ල කණවැල්ල විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශයේ පිහිටුවා ඇති අතර ඒ සදහා ඔබගේ සියලු පරිත්‍යාග ලබාදීමේ හැකියාව පවතී. වැඩිදුර තොරතුරු 0912245224 හෝ 0773126914 වෙතින් ලබාගත හැකිය.

scroll to top