කොළඹ මුහුදේ නැගෙන වරාය නගරයේ ගිවිසුම ළඟදීම

කොළඹ වරායට ආසන්නයේ හෙක්ටයාර් 230 ක මුහුද ගොඩ කරමින් සුඛෝපභෝගී පහසුකම් සහිතව ඉදිකිරීමට යන “කලම්බෝ පෝර්ට් සිටි“ ව්‍යාපෘතියට අදාළ ආයෝජන ගිවිසුම තෝරාගත් චීන සමාගම සමග ලබන මාසයේදී අත්සන් කරන බව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපතිවරයා කියයි.

මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් වරාය අධිකාරියේ සභාපති ආචාර්ය ප්‍රියත් බන්දු වික්‍රම මහතා “විමසුම“ ට මෙසේ අදහස් දැක්වීය.

“අපි උපරිම උත්සාහ කරන්නේ චයිනා කමියුනිකේෂන්ස් ක්‍රන්ස්ට්‍රක්ෂන් සමාගම සමග මෙම ව්‍යාපෘතිය සිදු කිරීමේ ගිවිසුම ලබන මාසයේදී අත්සන් කිරීමටයි. මෙම ව්‍යාපෘතියේ මුල් අදියරේදී සමාගම විසින් ඩොලර් මිලියන 1430 ක් ආයෝජනය කරනවා. ඒ මුහුද ගොඩකිරීමට සහ එහි මාර්ග ඇතුළු යටිතල පහසුකම් ගොඩනැගීමටයි.“

ව්‍යාපෘතියේ මුල් අදියර මාස 39 කින් අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන අතර සිදුකරන ආයෝජනය වෙනුවෙන් සමාගමට හෙක්ටයාර් 50 ක භූමි ප්‍රමාණයක් 99 අවුරුදු බදු පදනම මත ලබාදීමට නියමිතය.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර යටතේ මෙම භූමියේ සුපිරි සාප්පු සංකීර්ණ, කාර්යාල, උද්‍යාන, නිවාස සංකීර්ණ ඇතුළු නාගරික පහසුකම් ස්ථාපිත කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

යෝජිත මෙම ව්‍යාපෘතිය දැක්වෙන වීඩියෝවක් මෙන්න.

scroll to top