කොළඹ තේ වෙන්දේසියට ආණ්ඩුව මැදිහත්වීම කර්මාන්තයට අහිතකරයි: Fitch

tea.jpg

නොවැ 17, 2015 (විමසුම) – අධි සැපයුමක් ඇති ගෝලීය තේ වෙළෙඳපොළ තුළ ලංකාවේ තේ අඩු තරඟකාරී විය හැකි බැවින් කොළඹ තේ වෙන්දේසියට රජය මැදිහත්වීම කර්මාන්තයට අහිතකර වනු ඇතැයි ෆිච් රේටින්ග්ස් ආයතනය සඳහන් කරයි.

තේ කිලෝවක් රු. 450 දක්වා ගෙන ඒම සඳහා කොළඹ තේ වෙන්දේසියට මැදිහත්වීමට රජය විසින් 2015 ඔක්තෝබර් මාසයේ දී රුපියල් බිලියනයක් වෙන් කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන තේ ගැණුම්කරුවන් වන තුර්කිය, රුසියාව හා මැද පෙරදිග වැනි රටවල ඉල්ලුම අඩුවීමත් සමග සැප්තැම්බර් මාසයේ දී කොළඹ තේ වෙන්දේසියේ සාමාන්‍ය මිල, කිලෝවක් රු. 370ක් ලෙස 2012 වසරේ සිට වාර්තා වූ අඩුම මිල වාර්තා කළේය.

රජය තේ මිල ගණන් පාලනයට අවසන් වරට මැදිහත් වූයේ 2008 වසරේ දී ය.

ෆිච් ආයතනය සඳහන් කරන්නේ අඩු තේ මිල ගණන් හා ශ්‍රමිකයන්ගේ ඉහළ වැටුප් නිසා කර්මාන්තයේ ලාභය සහ මුදල් ප්‍රවාහය ද දුර්වල මට්ටමක පවතින බවයි.

වත්මන් තේ වෙන්දේසි මිල ගණන් කිලෝවකට රු. 400 පමණ මට්ටමේ පවතින අතර නිෂ්පාදන පිරිවැය කිලෝවකට රු. 450 පමණ මට්ටමේ පවතී.

ෆිච් රේටින්ග්ස් ආයතනය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ එබැවින් කවර හෝ සේවක වැටුප් වැඩිවීමක් තේ සමාගම්වල ලාභ බිඳ දමනු ඇති බවයි.

scroll to top