කොළඹ අනවසර පදිංචිකරුවන් උසිගන්වන්නේ දේශපාලන වාසි ගන්නයි: අකිල විරාජ්

Akila-Viraj-Kaiyawasam.jpg

ආණ්ඩුව සාධාරණ හා විධිමත් අයුරින් කටයුතු කරන පසුබිමෙක, කවර හෝ පිරිසක් හුදු දේශපාලන වාසි ලැබීමේ අරමුණින් උද්ඝෝෂණ සඳහා උසිගැන්වීම් කරන්නේ නම් එය ඉතා කණගාටුවට කරුණක් බව අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ නියෝජ්‍ය මහලේකම්, අධ්‍යාපාන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා නිකුත් කළ විශේෂ නිවේදනය.

කොළඹ නගරයේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අනවසර නිවාසයන්හි පදිංචි වී සිටි නිවැසියන් ඉවත් කරනු ලබන්නේ ඔවුනට නිවාස හෝ වන්දි හෝ ලබා දීමෙන් අනතුරුව බව එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය අවස්ථා ගණනාවකදී අවධාරණය කර තිබේ.

මෙවන් පසුබිමක තොටළඟ ප්‍රදේශයේ අනවසර නිවාස පදිංචිකරුවන් සිදු කළ උද්ඝෝෂණය පිළිබඳව අප පක්‍ෂයේ බලවත් සැලකිල්ල යොමු කළෙමු. ඒ, අපගේ පක්‍ෂයේ ප්‍රතිපත්තියට අනුකූළ නොවන අයුරින් මේ නිවැසියන් ඉවත් කළේ නම් එය බලවත් වරදක් ලෙස අප පිළිගන්නා බැවිනි.

එහිදී අපට පෙනී ගියේ තොටළඟ ප්‍රදේශයේ අනවසර නිවාස හිමියන්ට පසුගිය ජනවාරි 12 වන දා රන්දිය උයන, මෝදර උයන සහ සිරිසර උයන නිවාස සංකීර්ණයන්ගෙන් නිවාස ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇති බව ය.

වර්ග අඩි 700 කට අඩු නිවාසයන්හි පදිංචි කරුවන්ට වර්ග අඩි 550 ක නව නිවාස ඒකකය බැගින් ලබා දී ඇති අතර, වර්ග අඩි 700 ට වැඩි නිවාසයන්හි පදිංචි කරුවන්ට නිවාස ඒකක දෙක බැගින් ලබා දී ඇති බව ද අපට වාර්තා විණි.

අප මෙහිදී අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටියේ මෙසේ නිවාස ලබා දීමේ දී දීර්ඝ කාලීන අනවසර නිවාස පදිංචිකරුවන් පිරිසකට යම් අතපසුවීමකින් නිවාස ලැබී නැත්නම් ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන ලෙසය.

එවැනි අතපසුවීමක් සිදුවී ඇත්නම්, ඒ සම්බන්ධ විධිමත් පියවර ගැනීමට සූදානම් බව පාඨලී චම්පික අමාත්‍යවරයා දන්වා තිබේ.

අමාත්‍යවරයාත්, ආණ්ඩුවත් ඒ අයුරින් සාධාරණ හා විධිමත් අයුරින් කටයුතු කරන පසුබිමෙක, කවර හෝ පිරිසක් හුදු දේශපාලන වාසි ලැබීමේ අරමුණින් මෙවැනි උද්ඝෝෂණ සඳහා උසිගැන්වීම් කරන්නේ නම් එය ඉතා කණගාටුවට කරුණකි.

දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අනවසර ලෙස පදිංචි වී සිටි සැමට සාධාරණය ඉටු කිරීමට, එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයත්, සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවත් හැම විටම සූදානම් බව නැවතත් අවධාරණය කර සිටින්නෙමු.

 

2016 පෙබරවාරි 18

 

scroll to top