කොරියාවේ හොඳම තානාපති කාර්යාලය ලෙස ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නම් කෙරේ…

කොරියාවට ශ්‍රමිකයින් එවනු ලබන රටවල්හි තානාපති කාර්යාල අතුරින් හොඳම තානාපති කාර්යාලය ලෙස 2017 වසර සඳහා කොරියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය තේරී පත්වී තිබේ. දකුණු කොරියාව සඳහා ශ්‍රමිකයින් එවනු ලබන රටවල් 16හි තානාපති කාර්යාල අතුරින් හොඳම ක්‍රමවේදයන් හා උපායමාර්ගික සැලසුම් භාවිතාකර තම සේවකයින්ට හොඳම සේවාවක් සපයන තානාපති කාර්යාලය ලෙස ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය තෝරාගෙන ඇත. මෙම වැඩසටහන කොරියාවේ කම්කරු හා රැකියා අමාත්‍යංශය විසින් පවත්වා ඇති අතර, මේ සඳහා ඉහළම නිර්දේශය කොරියාවේ මානව සම්පත් සංවර්ධන ආයතනයෙන් ලබාදී තිඛෙනවා.

මෙම තෝරාගැනීම සඳහා තානාපති කාර්යාලය විසින් සිදුකරන ලද පහත කාර්යයන් උපයෝගි කරගෙන තිබේ.

1. වීසා නොමැතිව කොරියාවෙ රැඳී සිටිනවුන් අවම කරගැනීම සඳහා කි්‍රයාමාර්ග ගැනීම.
2. සේවය නිමකර මව් රටට යන ශ්‍රමිකයින් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු සංවිධානය කිරිම.
3. රැකියා සඳහා පැමිණෙන නවක ශ්‍රමිකයින් දැනුවත් කිරීම.
4. ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ ශ්‍රමිකයින් සඳහා වූ දැනුවත් කිරීම.
5. රැකියා හා සුභසාධන කටයුතු
6. ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ගේ රැකියා ස්ථානයේ ආරක්ෂාව සඳහා ගනු ලබන කි්‍රයාමාර්ග

මෙම නිසා කොරියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් කි්‍රයාත්මක කරන ලද රැකියා හා සුභසාධන වැඩසටහන් පිළිබඳව දේශනයක් පැවැත්වීම සඳහා කොරියාවේ රැකියා හා කම්කරු අමාත්‍යංශය විසින් ආරාධනාවක්ද කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් අධිකරණ හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය නීතීඥ තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය සඳහන් කළේ, කොරියාවේ සේවයේ නිරත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් මෙරට ආර්ථීකයට ලබාදෙන දායකත්වය ඉහළ බවයි. එම ශ්‍රමිකයින්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන් කටයුතු කරමින් තානාපති කාර්යාලය සිදුකරන කැපවීම ප්‍රශංසනීය බවත් රටවල් 16ක් අභිබවමින් ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය පළමු ස්ථානයට පත්වීම රටට අභිමානයක් බවත් අමාත්‍යතුමිය සඳහන් කළාය. තම කාර්යය නොපිරිහෙලා ඉටුකරන කොරියානු තානාපති කාර්යාල නිළධාරීන්ට අමාත්‍යතුමිය සිය ස්තූතිය පළකළාය.

scroll to top