කොරියානු භාෂා විභාගයට දින නිවේදනය කෙරේ

දකුණු කොරියාවේ නිෂ්පාදන හා ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා බලාපොරොත්තුවන තරුණ තරුණියන් සඳහා 2017 වර්ෂයට අදාළව, ඇගයුම් මත ලකුණු දීමේ ක්‍රමවේදය යටතේ පැවැත්වෙන කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා පරීක‍ෂණය අප්‍රේල් මස 27 දින ආරම්භ වීමට නියමිතය. මෙවර පරීක‍ෂණය පරිගණක ආශ්‍රයෙන් පමණක් පැවැත්වීමට නියමිතය. ඒ අනුව එක් එක් විභාග අපේක‍ෂකයින් හට විභාගය පැවැත්වෙන දිනය, වේලාව හා විභාග මධ්‍යස්ථානය www.slbfe.lk වෙබ් අඩවිය මගින් දැනගත හැකිය.

අප්‍රේල් මස 27 දින ආරම්භ වන මෙවර විභාගය එදින සිට මාස 4ක්, අංක 205, දෙපානම, පන්නිපිටිය පිහිටි කොරියානු පරිගණක මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. දිනකට සැසි 4ක් බැගින් පැවැත්වීමට නියමිත අතර, එක් දිනකට අපේක‍ෂකයින් 320ක පමණ ප්‍රමාණයක් පැමිණීමට නියමිතය.

මෙවර විභාගය සඳහා අයදුම්කරුවන් 22888 දෙනෙකු සුදුසුකම් ලබා ඇති අතර ඉන් 16431 ක් නිෂ්පාදන අංශය සඳහා විභාගයට පෙනීසිටින අතර, 6457 දෙනෙකු ධීවර අංශයේ විභාගය සඳහා පෙනි සිටියි.

විභාගය සඳහා පෙනී සිටින අයදුම්කරුවන් විදේශ ගමන් බලපත්‍රය හා විභාග අයදුමපත් ලබාගැනීමේදී ඔවුන්ට ලබාදුන් ඡායාරූපය ඇතුළත් විභාග අයදුම්පත් කොටස රැගෙන ඒම අනිවාර්ය වේ. අයදුම්කරුවන්ට තමන්ට නියමිත දිනය හැර වෙනත් දිනයක් පරීක‍ෂණය සඳහා ලබා දෙනු නොලැබේ. විභාගය ආරම්භයට පැය දෙකකට පෙර විභාග මධ්‍යස්ථානයට පැමිණීම අනිවාර්ය වන අතර, කිසිඳු සන්නිවේදන උපකරණයක්, විද්යුත් උපකරණයක් විභාග ශාලාවට රැගෙන යාමට අවසර ලබා නොදේ. විභාග වංචා වැලැක්වීම සඳහා විභාග මධ්‍යස්ථානයෙහි CCTV කැමරා පද්ධති සවිකොට ඇති අතර, අවිනීතිව හැසිරීම, වංචනික කි්‍රයාවක් සිදුකිරීමට උත්සහ ගැනීම වැනි කි්‍රයාවන් සිදුකළ බව හසු වුවහොත් වසර දෙකක විභාග තහනමකට ලක්විය හැක.

scroll to top