කොටස් වෙළඳපොලේ විදෙස් ආයෝජන ඉහළට

boost-my-shop-profit-report-for-magento_1-1.png

24 අප්‍රේල් 2017 විමසුම
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ විදෙස් ආයෝජන ඉහල ගොස් ඇති බව මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී .2017 වර්ෂයේ මේ දක්වා වෙළඳ පොලට ඇදී ආ විදෙස් ආයෝජනයන්ගේ වටිනාකම රුපියල් බිලියන 14.3 ක් බව වෙළඳපොළ පවසයි.පසුගිය වර්ෂයට සාපේක්ෂව මෙය ධනාත්මක තත්ත්වයකි .මන්ද 2016 වර්ෂයේ විදෙස් ආයෝජන ගලා ඒම් ලෙස රුපියල් මිලියන 383.5 දැක්වුණි .ගෙවුණු දින 21 පුරාම විදෙස් ආයෝජන ගලා ඒම් අඛණ්ඩව පැවතුන අතර මේ හේතුව නිසා ASPI දර්ශකය 4.93 කින්ද S &P SL 20 දර්ශකය 6.85 කින්ද ඉහල ගොස් ඇත.වර්ෂ 2008 න් පසු සමස්ත පිරිවැටුමෙන් 50% කට වැඩි දායකත්වයක් විදෙස් ආයෝජන නිසා ලැබුන ප්‍රථම අවස්තාව මෙය වී ඇත

චමින්ද වික්‍රමරත්න

scroll to top