කීල්ස් සුපර් අඹ ප්‍රවර්ධනයට එක්වෙයි

Keells-Mangoes.jpg

03 අප්‍රේල් 2017 විමසුම

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයට අනුබද්ධ ‘පශ්චාත් අස්වැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණ ආයතනය’ විසින් මෑතකදී මෙරට වාණිජ මට්ටමින් වගාකරනු ලබන අඹවල සැපයුම් හා වටිනාකම් දාම ක්‍රියාකාරකම වර්ධනය කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩසටහනක් දියත් කරන ලදි. මීට සමගාමීව එම ආයතනය විසින් විශේෂ උත්සවයක් සංවිධානය කරන ලද අතර එහිදී නිසි ප්‍රමිතීන්ට අනුව සකස් කරන ලද අඹ ඉදවීමේ කුටීර, ඉදවීමේ කාලසීමාවන් සහ සුරක්ෂිත ලෙස අඹ ඉදවීම සඳහා යොදාගත හැකි ඉදවුම්කාරක ද්‍රව්‍ය ආදිය හඳුන්වා දීම සිදුකෙරිණි.

මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා සිය දායකත්වය ලබාදුන් කීල්ස් සුපර් සමාගම මේ වනවිට ඔමාරගොල්ල ප්‍රදේශයේ ගොවීන්ගෙන් මිලදීගත් උසස්ම තත්ත්වයේ අඹ කිලෝග්රෑම් 4,000 කට අධික ප්‍රමාණයක් සිය පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දී තිබේ. තමන් අඹ මිලදීගන්නා සෙසු ප්‍රදේශවලද මෙම නව තාක්ෂණය ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා පශ්චාත් අස්වැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණ ආයතනය සමග එක්වී කටයුතු කරමින් දිවයින පුරා පාරිභෝගිකයන්ට විශිෂ්ටතම ප්‍රමිතියෙන් යුත් අඹ ලබාදීමට සමාගම අපේක්ෂා කරයි.
නැවුම් බවේ පොරොන්දුව අකුරටම සුරකිමින් පාරිභෝගිකයන්ට විශිෂ්ටතම නිෂ්පාදන තිළිණ කිරීම සඳහා දරනු ලබන වෑයමෙහි තවත් පියවරක් ලෙස කීල්ස් සුපර් මෙම හවුල්කාරීත්වයට එළඹී සිටී. මෙවැනි හවුල්කාරීත්වයන් ඔස්සේ දිගින් දිගටම ඉහළම ප්‍රමිතියෙන් යුත් නිෂ්පාදන සාධාරණ මිලට පාරිභෝගිකයන්ට ලබාදීම කීල්ස් සුපර් හි අපේක්ෂාව වේ.

scroll to top