කළුතර සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල ගංවතුරින් විපතට පත් වූවන් උදෙසා සහන…

Bulathsinhala.jpg

කළුතර සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල ගංවතුරින් විපතට පත් වූවන් උදෙසා සහන සැලසී‍මේ කටයුතු පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා ඊයේ (2017-05-29) පෙරවරුවේ කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා කළුතර, බදුරලිය, බුලත්සිංහල,අගලවත්ත,අත්වැල්තො​​ට, රත්නපුර යන ප්‍ර‍දේශවලට ගිය අතර, කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය යන ස්ථානවලදී ප්‍රදේශයේ දේශපාලන නායකයන් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කොට ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සදහා අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙන ලදී. එම අවස්ථාවේදීම යුධ හමුදාපතිවරයා, සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ ආඥාපතිවරයා මෙන්ම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිවරයාද සම්බන්ධීකරණය කරමින් හැකි ඉක්මනින් ජනතාව කොටු වී සිටින ප්‍රදේශවලට ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව කඩිනම් කිරීමට කටයුතු යොදන ලදී.

‍මේ අතර, නායයාම් සහ ගංවතුරින් විපතට පත් ජනතාව හමු වූ කරු ජයසූරිය මහතා ඔවුන් පත්ව ඇති තත්ත්වයෙන් ඉක්මනින් මුදවා ගැනීම සදහා සහ ජන ජීවිතය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සදහා ඉතා ඉක්මනින් කටයුතු කරන බව ද මේ සදහා දෙස් විදෙස් සහාය විශාල ලෙස ලැබෙමින් පවතින බව ද එම ජනතාවට සැල කර සිටියේය.

scroll to top