කරදියාන කුණුකන්දට ජනතා විරෝධය

Karadiyana.jpg

බ්ලුමැන්ඩල් කුණු කන්දෙන් ජනතාව පීඩාවට පත්ව සිටිද්දී තවත් එවැනිම ආකාරයේ ජනතාව පීඩාවට පත්කිරිමක් රජය මේ මොහොතවන විටත් කරමින සිටී. එය නම් කොළඔ කුණු කොළඔට ගෙන ඒමට කැස්බෑව අධිකරණයෙන් නියෝගයක් ලබා ගැනීමයි. මේ මොහොත වන විටත් කැස්බෑව කරදියාන ප්‍රදේශයට කුණු ලොරි විශාල ප්‍රමාණයක් දමා ගොස් ඇති අතර එයට ජනතා විරෝධය ප්‍රකාශ කිරීමේ උද්ඝෝෂණයක අද දින පවත්වන ලදී. එම උද්ඝෝෂණය සදහා විවිධ දේශපාලන පක්ෂවල ජනතා නියෝජිතයින් පැමිණ සිටියත් එම නියෝජිතවරුන්ට  ප්‍රබල ජනතා විරෝධයක් මතුවූ අතර මෙම ප්‍රශ්ණයට දේශපාලන මුහුණුවරක් දීමට ජනතාව කැමති නැත්තේ නිදහසින් පසු රට පාලනය කළ සිය ̈ දේශපාලන පක්ෂ මෙම කුණු ප්‍රශ්ණයට සෘජුවම වගකිවයුතු නිසාය.

අධිවේගී මාර්ග හා නෙලුම් කුළුණ හා ගුවන් තොටුපළවල් සෑදුවත් අප තවම මෙම රටේ කසළ කළමනාකරනය කර ගැනීමට නොහැකිව ලතවෙමින් සිටී. එහෙත් අප ජනතාව මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපාර පිළිබදව සිහින මවමින් හා මෙගා පොලිසි අමාත්‍යාශ පිහිටුවමින් දේශපාලකයින් දේශනා කරන බණ උදේ සවස අසමින් කල්ගෙවයි.

ජනශුන්‍ය ප්‍රදේශවලට පමණක් කුණු බැහැර කළ යුතු අතර කරදියාන අවට හා කැස්බෑවේ ජීවත්වන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් මෙම කරදියානට කුණු බැහැර කිරීම නිසා පීඩාවට පත්වේ.එබැවින් අප සංවිධානය කැස්බෑව  මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් කරදියානට කුණු බැහැර කිරීමට දුන් අධිකරණ තීන්දුවට අභියෝග කිරිමට සූදානමින් පසුවෙයි.

රජය වහාම කරදියානට කුණු දැමීමට ගෙන ඇති තීරණය හකුලා ගත යුතු අතර අප ඒ සදහා රජයටබල කරමු

  • පාරිබෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය
scroll to top