කථානායකතුමන්ගේ අවුරුදු චාරිත්‍ර සැමරුම

Karu-2.jpg

කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා මෙවර අවුරුදු චාරිත්‍ර සමරන ලද්දේ බම්බලපිටිය අමරසේකර මාවතේ පිහිටි සිය නිවසේ දීය.

වෛද්‍ය වසන්තා ජයසූරිය මහත්මිය සමග එක්ව නැකතට ගිනි මොලවා මල් පැල පහන් දල්වා, ආහාර අනුභවය, වැඩ ඇල්ලීම හා ගණුදෙනු කිරීමේ චාරිත්‍ර කථානායක නිල නි‍වසේ අකුරටම සිදු වූ අතර, ගණුදෙනු කිරීමේ චාරිත්‍රය මෙවර ලංකා බැංකුව ඉටු කළේ ද කථානායකතුමන් සමගය.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව රටවටා අවුරුදු වැඩ සටහනට කථානායක නිල නිවසේ අවුරුදු චාරිත්‍ර ඉටු වූ අයුරු සම්බන්ධ කර ගනු ලැබු‍වේ කොළඹ නගරයේ වුවද ජාතික සිරිතට විරිතට මුල් තැන දෙමින් සියළු චාරිත්‍ර ඉටු කිරීම රටටම දුන් ආදර්ශයක් වන බැවිනි.

scroll to top