“ඔබේ ව්‍යාපාරය වැඩි දියුණු කර ගන්න” කළමණාකරණ පුහුණු වැඩ සටහන

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය එක්ව සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ සීග්‍ර සංවර්ධනයක් ඇති කිරීමේ අරමුණින් වඩාත් ඵලදායී හා පුළුල් සේවාවන් රැසක් 2017 වසරේදී කර්මාන්තහිමියන් වෙත ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇත.

ඒ යටතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාර ලාභදායී තිරසාර ව්‍යාපාරය බවට පත්කිරීමේ අරමුණින් ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය (ILO) හා SIYB ශ්‍රී ලංකා ආයතනය විසින් හඳුන්වා දෙන ඔබේ ව්‍යාපාරය වැඩි දියුණු කර ගන්න (IMPROVE YOUR BUSINESS ) කළමණාකරණ පුහුණු වැඩ සටහනක් ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය මඟින් 2017 අගෝස්තු මස 1,2,3 යන දිනයන්හී මානව සම්පත් සංවර්ධන හා කළමණාකරන පුහුණු ආයතනය, විගොඩ පාර, යක්කල, දී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන විට ඇතිවන කළමණාකරණ ගැටලු මත එම ව්‍යාපාරයේ දියුණුව අඩාලවීම වළක්වාලීමත්, කළමණාකරණ උපාය මාර්ග අනුගමනය කිරීමෙන් ව්‍යාපාර ප්‍රායෝගිකව ලාභදායීව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබද අවශ්‍ය දැනුම ලබාදීම සදහාත් මෙම සුවිශේෂ වැඩසටහන සංවිධානය කර ඇත.

ඒ යටතේ, අළෙවිකරණය හා එහි වැදගත්කම, පිරිවැයකරණය, ව්‍යාපාර සැලසුම්කරණය, ගනු දෙනු වාර්තා තබා ගැනීම හා ව්‍යාපාරික ක්‍රීඩාව මගින් ප්‍රායෝගික දැනුම ලබා දීමටත් සැලසුම් කර ඇත. වැඩසටහන අවසානයේදි ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් සහතිකයක් ද ලබා දේ.

එක් වැඩසටහනක් සඳහා 20 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් පමණක් බදවා ගන්නා අතර ලියාපදිංචි වීමේ ප්‍රමුඛතාව මත ඔවුන් තෝරා ගනු ලැබේ.

මෙම වැඩසටහනට සහභාගී විමට කැමැත්තක් දක්වන්නේ නම් , ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මංඩලය, කච්චේරිය, ගම්පහ. යන ලිපිණයට ලිපියක් එවීමෙන් හෝ කාර්යාලයට පැමිණ හෝ 0332222909 ට ඇමතීමෙන් හෝ idbgampaha@gmail.com ට ඊ මේල් පණිවිඩයක් දීමෙන් හෝ ලියාපදිංචි විය හැක.

scroll to top