එක්සත් ජාතීන්ගේ වන්දි කොමිසම මගින් 88,875 ක් ඉල්ලීම් සදහා වන්දි

1990 -1991 කුවේට් ඉරාක යුධ සමයේදී ආසන්න වශයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 120,000ක් පමණ කුවේටයේ සේවා නියුක්තව ඇති අතර රැකියා සහ දේපළ අහිමිව ආපදාවට ලක්විය. මෙම ආපදාවන්ට ලක් වූ අය සදහා එක්සත් ජාතීන්ගේ වන්දි කොමිසම මගින් (UNCC) වන්දි හිමිකම් ඉල්ලීමට 1994.12.31 වන දින දක්වා අවස්ථාව ලබා දී තිබුණි. ඉහත දක්වා ඇති කාලය තුලදී වන්දි ඉල්ලීම් 94,820 ක් ලැබුනු අතර එක්සත් ජාතීන්ගේ වන්දි කොමිසම මගින් 88,875 ක් ඉල්ලීම් සදහා වන්දි ගෙවීම් අනුමත කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් කුවේට් වන්දි පිලිබද කටයුතු මෙහෙයුම් සදහා වෙනම අංශයක් (කුවේට් වන්දි අංශය නමින්) පිහිටුවා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයෙකුගේ අධීක්ෂණය යටතේ වන්දි ගෙවීම් කටයුතු සිදු කර ඇත. මෙහිදී එක්සත් ජාතීන්ගේ වන්දි කොමිසම මගින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 308ක මුදලක් (රුපියල් මිලියන 20,900 ) වන්දි වශයෙන් අනුමත වී ඇත.

කාර්යාංශයේ වාර්තාවන්ට අනුව වන්දි ඉල්ලීම් ලාභීන් අතරින් ප්‍රමාණවත් පරිදි ලිපි ලේඛණ ඉදිරිපත් කර වන්දි හිමිකම සනාත කරන ලද 87,934 ක පිරිසක් සද හා කාර්යාංශය විසින් ආදල වන්දි මුදල් ගෙවීම් කර ඇත. තවදුරටත් ගෙවීම් සදහා ඇත්තේ වන්දි ලාභීන් 948 ක් පමණක් වන අතර ඔවුන් වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු වන්දි වටිනාකම රුපියල් මිලියන 251 කි. ඒ අනුව ඉදිරිපත් නොවූ වන්දි ලාභීන් ප්‍රමාණය සමස්ථ අනුමත වූ සංඛ්‍යාවෙන් 1% ක් පමණ වන අතර සමස්ථ අනුමත වූ වන්දි මුදලින් 2%ක් පමණවේ. අවස්ථා ගණනාවකදී කාර්යාංශය විසින් පුවත් පත් නිවේදන මගින් හා ලිපි මගින් වන්දි ඉල්ලීම් ලාභීන් දැනුවත් කලද රැකියා සදහා යලි විදේශ ගත වීම, පදිංචිය වෙනස්වීම, ප්‍රමාණවත් ලිපිලේඛණ ඉදිරිපත් නොකිරීම වැනි කරුණු මත මෙම පුද්ගලයන්ට වන්දි ලබා ගැනීමට නොහැකි වී ඇත.

වන්දි කොමිසමෙන් ලද මුදල ගෙවිම් කටයුතු ආරම්භ කරන තෙක් තාවකාලික තැන්පතුවල රදවා තිබූ අතර එමගින් පොලී ආදායමක් උපයාගෙන ආදල අරමුදල වෙත බැර කර ඇත. එක්සත් ජාතීන්ගේ වන්දි කොමිසම මගින් ප්‍රතික්ෂේපිත වූ වන්දි ඉල්ලුම්කරුවන් (5,945)වන්දි මුදල් ලබා දෙන ලෙස කාර්යාංශය වෙත නිරතුරුව ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත. උපයාගත් පොලී මුදල් භාවිතා කර එම ඉල්ලුම්කරුවන් අතුරින් තොරතුරු සනාතකර ගත් 1692 ක් සදහා වන්දි ගෙවීමට 2002.09.25 වන දින කැබිනට් අනුමැතිය මත ගෙවීම් කර ඇත.

1994.12.31 වන දිනෙන් පසුව ලැබුනු අයදුම්පත් සහ ඉහත ආකාර දෙකටම ප්‍රතික්ෂේප වූ වන්දි ලාභීන් සහ ඉල්ලීම් නොකල තැනැත්තන් හදුනාගැනීම සදහා 2002 වර්ෂයේදී කාර්යාංශය විසින් සමීක්ෂණයක් පවත්වා ඇති අතර එමගින් 15,500 දෙනෙකුගේ පමණ තොරතුරු රැස් කරගෙන ඇත. 2007 ජුලි 11 වන දින පැවැත්වුණු කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී උපයන ලද පොළියෙන් වන්දි ඉල්ලීම්වල නිවැරදිතාවය ඔප්පුකල හැකි එක් වන්දි ලාභියෙකු සදහා රුපියල් 75,000 ක මුදලක් ගෙවීම සදහා අනුමැතිය ලබා දී ඇත. ඒ අනුව වන්දි ඉල්ලුම්කරුවන් 5,472ප්‍රමාණයකට වන්දි ලබා දීම සිදු කර ඇති අතර මේ වන විටද ඉදිරිපත් වන වන්දි ලාභීන් සදහා ගෙවීම් කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ.

ඉහත ගිණුමෙහි 2015.12.31 වන දිනට රු .3,213,918,952 ක් ශේෂයක් පැවති අතර එය සෑදී ඇත්තේ පහත ආකාරයටයි.

රු.
1 ගෙවිය යුතු කුවේට් වන්දි (වන්දි ලාභීන් 948 සදහා) – 251,453,848
2 1997 සිට 2015 දක්වා උපයන ලද පොලී ශේෂය – 2,962,465,104
——————–
2015.12.31 දිනට ශේෂය – 3,213,918,952
============
2015.12.30 දින පැවති අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමේදී කුවේට් අරමුදලෙහි පැවති ශේෂය වෙනම හදුනාගැනීමේ ශීර්ෂයක් යටතේ සේවක සුභ සාධන අරමුදල වෙත මාරු කිරීමට තීරණය කල අතර අනාගතයේදී කිසියම් වන්දි ගෙවීමක් සිදුකල යුතු නම් එම ගෙවීම සිදු කිරීමට යටත්ව ඉහත අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇත. ඒ අනුව එම ශේෂය ප්‍රාග්ධන සංචිතයන් යටතේ ගිණුම්වල ඉදිරිපත් කිරීම සිදුකර ඇත. 2015 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීමේදී ඉහත දැක්වීම නිවැරදි නොවූ නිසා 2016 වර්ෂයේදී නිවැරදි ශීර්ෂයන් යටතේ කුවේට් වන්දි මුදලේ ශේෂය මූල්‍ය ප්‍රකාශණවල හෙළිදරව් කර ඇත.

2016 වර්ෂයේදී කුවේට් අරමුදලේ පැවති ශේෂයෙන් රුපියල් මිලියන 1,000 ක මුදලක් භාණ්ඩාගාරය වෙත ප්‍රේෂණය කර ඇත. 2017 වර්ෂයේ අය වැය යෝජනාව අනුව රුපියල් මිලියන 2,000ක මුදලක් අය වැය මගින් යෝජිත විගමනික සේවක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය සදහා මූලික අරමුදල් ලෙස යෙදවීමට යෝජනා වී ඇත.

විගමණික රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය

2014 සහ 2015 වර්ෂවල විදේශගතව සේවයේ යෙදී සිටියදී මරණයට පත්වූවන් සම්බන්ධව තොරතුරු යැපෙන්නන් විසින් සුභසාධන අංශය මගින් ඉල්ලීම් නොකිරීමෙන් අදාල වන්දි සදහා හිමිකම් ප්‍රතිලාභ ලබාගත නොහැක.

මේ වන විට ඉහත අදාල ලිපිගොනු 46 න් 37 ක ගෙවීම් කටයුතු සිදු කොට ඇති අතර ලිපිගොනු 04 ක ගෙවිම් කටයුතු ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. ඉතිරි ලිපිගොනු 05 හි අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කරන ලෙස උරුමකරුවන් දැනුවත් කර ඇත.

මියගිය විගමණිකයින් 42 දෙනෙකුගේ ලිපිගොනු වල පවත්නා අඩුපාඩු හේතුවෙන් ගෙවීම් කටයුතු කිරීමට නොහැකිව තිබූ අතර මේ වන විට ඉන් ලිපිගොනු 33 කට අදාළ හිමිකරුවන් වෙත ගෙවිම් කර අවසන් කර ඇත. ලිපිගොනු 03 ක ගෙවිම් කටයුතු ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. ඉතිරි ලිපිගොනු 06 හි අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කරන ලෙස උරුමකරුවන් දැනුවත් කර ඇත.

scroll to top