එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායිකාවක සහ හිටපු සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ ඇමතිනි අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

Karu01.jpg

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායිකාවක සහ හිටපු සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ ඇමතිනි අභාවප්‍රාප්ත මධ්‍යම පලාත් විපක්ෂ නායිකා රේණුකා හේරත් මැතිනියට කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා විසින් අවසන් ගෞරව දැක්වූ අවස්ථාව

scroll to top