එක්රෝමා සහ ඩිසයින් ඇඩ්වකසි හඳුන්වාදෙන Boutique මහල් නිවාස සංකල්පය

Elegant-16.jpg

නවීන සමාජයේ ජීවන විලාසිතාවන් හා අවශ්‍යතාවන්ට ගැළපෙන ආකාරයේ නිවාස ඉදිකිරීමේ අරමුණ මූලික කරගත් එක්රෝමා රියල්ටර්ස් සමාගම ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ අනුමත දේපළ හා ඉදිකිරීම් සමාගමකි.

එලිගන්ට් 16 (Elegant 16) ව්‍යාපෘතිය කොළඹ නගරයේ ඇල්විටිගල මාවතේ සුඛෝපභෝගී මහල් නිවාස අතරට එක්වන නවතම සංකීර්ණයයි. මෙම ව්‍යාපෘතියේදී එක්රෝමා සමග ඩිසයින් ඇඩ්වකසි හවුල්කරුවන් ලෙස කටයුතු කරන අතර ඉතා දක්ෂ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙකු වන පියල් සිල්වා මෙහි මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කරනවා ඇත. ඩිසයින් ඇඩ්වකසි ආයතනය ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘති සඳහා නිර්මාණ උපදේශන සේවා සපයන අතර ගෘහ නිර්මාණ සැලසුම්, ව්‍යුහාත්මක සැලසුම්, මිණුම්, ඉදිකිරීම් කළමනාකරණය හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය ඔවුන්ගේ සේවාවන් වේ.

තවද N & A ඉංජිනේරු සේවා සමාගම සමස්ථ ව්‍යාපෘතිය සඳහා සිවිල් කොන්ත්‍රාත් කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කරන අතර D.P. ජයසිංහ සහ පුත්‍රයෝ සමාගම සියලු මුලාශ්‍ර කටයුතු සම්පූර්ණ කර ඇත. එසේම එක්රෝමා ආයතනයෙහි විකුණුම් හා අලෙවි කටයුතු කීර්තිමත් දේපල වෙළඳාම් සමාගමක් වන ඉන්වෝක් පුද්ගලික ආයතනය (Invoke (Pvt) Ltd.) වෙතින් සිදුවනවා ඇත.

එලිගන්ට් 16 (Elegant 16) හි සියලූම කාමර වායුසමීකරණය කර ඇති අතර ප්‍රධාන නිදන කාමරයක්, විසිත්ත කාමරයක් සහ නවීන උපාංග සහිත නාන කාමරයක් ඇතුළු පහසුකම්වලින් සමන්විතයි. පිහිනුම් තටාකයක්, කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථානයක්, ඇවිදීමේ මංතීරුවක්, දරුවන්ට කෙළි සෙල්ලම්වල යෙදීම සඳහා වෙන්කළ කොටසක් ඇතුළු විශේෂාංග රැසක් ඇතුළත් වී තිබේ. නගරයට ආසන්නයෙන්, උසස් ප්‍රමිතියෙන් පරිසර හිතකාමී ලෙස සහ ආරක්ෂාවද සහිතව ඉදිවන මහල් නිවාස ව්‍යාපෘතියකි Elegant 16.

2015 අගෝස්තු මාසයේ සිට එක්රෝමා රියල්ටර්ස් (Ekroma Realtors ) සහ ඩිසයින් ඇඩ්වකසි (Design Advocacy) හවුල් කරුවන් වන අතර එලිගන්ට් 16 (Elegant 16) මහල් නිවාස ව්‍යාපෘතිය ඉතා වාසිදායක ලෙස ගැණුම්කරුවන් අතට පත් කිරීමට ඔවුන් උත්සහ දරා ඇත.

scroll to top