ඉන්ස්ටග්රෑම් මගින් සජීවී වීඩියෝ දර්ශන ඉතිරි කර (Save) ගැනීමේ හැකියාවත්

පසුගිය වසරේ අග භාගයේ ඉන්ස්ටග්රෑම් සිය සජීවී වීඩියෝ දර්ශන ලක්ෂණය දියත් කරන විට, සැලකිය යුතු අංගයන් එමගින් අත් හැරී ඇත. නමුත් ඔවුන්ගේ නවතම සංස්කරණයේදී සජීවී වීඩියෝ දර්ශන නැවත බලාගැනීම සදහා ඉතුරු කර ගැනීම (Save) අවශ්‍ය අංගයන් මෙයට එක්කොට තිබේ.

මෙය ට්විටර් පර්යිස්කොප් සහ තම මවු සමගම සතු වන ෆේස්බුක් ලයිවු යන ජංගම දුරකථන මෘදුකාංග සදහා කරට කර තරගයක් ලබාදීමට හැකිවෙනු ඇතැයි ඔවුන්ගේ අදහසයි. නව වීඩියෝ දර්ශන බේරා ගැනීමට පරිශීලකයන්ට ඉඩ සලසා ඇති නිසා මෙය වඩාත් ජනප්‍රිය වෙතැයි පැවසෙනවා.

සජීවී ඉන්ස්ටග්රෑම් විකාශන බේරා ගැනීමට (Save) ඇති හැකියාව, iOS App Store සහ Google Play Store ගබඩා යන තැන් දෙකෙන් ම බාගත කල හැකි අතර මෙම පහසුකම ඇතුලත්කල නවතම 10.12 යෙදුම අද සිට ලබාගත හැකි වෙනවා.

scroll to top