ඉන්දියාවෙන් ණයට දුම්රිය අරන් දුවවන්න ප‍්‍රවාහන ඇමතිවරයෙක් ඕනෑ නෑ

train.jpg

නොවැ 13, 2015 (විමසුම) – අධික පොලියට හා කොන්දේසිවලට යට වී ණය ව්‍යාපෘතියක් යටතේ ලබා ගන්නා දුම්රිය ධාවනය කරවීමට ප‍්‍රවාහන ඇමතිවරයෙක් අවශ්‍ය නැතැයි දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය පවසයි.

ඉන්දියානු ණය ව්‍යාපෘතියක් යටතේ දුම්රිය මාර්ග ඉදිකිරීමට හා දුම්රිය එන්ජින් ගෙනඒමට කටයුතු කරමින් සිටින බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සමග කළ සාකච්ඡාවකදී ප‍්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ප‍්‍රකාශ කළ බව වෘත්තීය සමිති පවසයි.

ඇ.ඩො.මි. 500 (රු.කෝ.ටි 7000) කට අධික මුදලකට ණයට දුම්රිය එන්ජින් ගෙන ඒමටත් දුම්රිය මාර්ග ඉදිකිරීමටත් අමාත්‍යවරයා කටයුතු කරන බව අදාල වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් අවධාරණය කරයි.

ණය කොන්දේසි අනුව දුම්රිය මාර්ග ඉදිකිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්දියාවට භාර දිය යුතු බවත්, කොපමණ දුර්වල මට්ටමේ එන්ජින් වුවත් ඉන්දියාවෙන්ම ඒවා මිලදී ගැනීමට සිදු වන බවත් ඇමතිවරයා ප‍්‍රකාශ කළේ යැයි ඔවුන් පවසයි.

දුම්රිය මාර්ග ඉදිකිරීමෙන්, දුම්රිය ගෙන්වීමෙන් මෙන්ම යකඩ විකිණීමෙන් ද පසුගිය කාලයේ සිදු කළ වංචා දූෂණ සම්බන්ධයෙන් වංචා හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට ලිපි ගොනු ගණනාවක් භාර දී ඇති බවද වෘත්තීය සමිති පෙන්වා දුන්හ.

අතිවිශාල මුදල් සම්භාරයක් වැයකර දුර්වල මාර්ග, සංඥා ක‍්‍රම හා ප‍්‍රමිතියෙන් තොර දුම්රිය ගෙන ඒමේ අරමුණ දූෂිත මුදල් ගනුදෙනු හා කොමිස් මුදල් විය හැකි බව ඔවුන් අවධාරණය කළේය.

scroll to top