ඉදිරි දින වලදී පවතින වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක්

දිවයින ආසන්න පහල වායුගෝලයේ ඇතිවෙමින් පවතින කැළඹිලි ස්වභාවය හේතුවෙන් ඉදිරි දින වලදී (ඔක්තෝබර් 29 දින සිට ) පවතින වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් අපෙක්ෂා කෙරේ.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස 2.00 න් පමණ පසු වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති ‍වේ.

උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වලඋදැසන කාලයේදීත් වැසි ඇති විය හැක.

සමහර ස්ථානවලට (විශේෂයෙන් බස්නාහිර,සබරගමුව, මධ්‍යම, උතුරු මැද, වයඹ සහ ඌව පළාත්වලත්, වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේත්) තද වැසි (මි.මී. 100වැඩි) ඇති විය හැක.

දිවයිනේ බස්නාහිර,සබරගමුව,මධ්‍යම,වයඹ සහ ඌව පළාත්වල සමහර ප්‍රදේශවල උදය කාලයේදී මිහිදුම් සහිත තත්ත්වයක් අපේක්ෂා කල හැක.

scroll to top