ඇවන්ගාඩ් කඩකර ඇති නීතිය කුමක්ද, ගමම්න්පිල අසයි

gammanpila.jpg

නොවැ 10, 2015 (විමසුම) – ඇත්ත පිටවීමේ වරදට ඇමති ධූරයෙන් වන්දිගෙවීමට අද තිලත් මාරපන මහතාට සිදු වී ඇතැයි, පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නායක උදය ගමම්න්පිල කියයි.

“එතුමා අතින් පොඩි ඇත්තක් කියවීම නිසා එජාපයේ බොහෝ දෙනෙකුට රිදිල තියෙනව. මාරපන මහතා කියනවා මේ ඇවන්ගාඩ් සිද්ධියත් මිලේනියම් සිටි සිද්ධිය වගේම පොලිසිය ලකුනු දාගන්න ගිහින් කරන බරපතල වරදක් කියල,”

“ඒ මොහොත වන තුරුත් එතුමා ඒ කතාව සිදුකරන තුරුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය කිසිම ආකාරයකින් මිලේනියම් සිටි වැටලීම වරදක් ලෙස පිළිගෙන තිබුනේන නෑ. ඉතින් ආණ්ඩුවේ පොලීසිය බාර අමාත්යයවරයා ඒවගේම එවකට හිටිය ආරක්ෂක කටයුතු අමාත්යතවරයා තමයි මේ ප්රාකාශය සිදු කරන්නේ,”

“මිලේනියම් සිටි පාවාදීමේදී අපේ බුද්ධි අංශයි මේ මහා පාවාදීමට ගොදුරුවන්. ඒ බුද්ධි අංශවල ප්ර්ධානියා වශයෙන් කටයුතු කල තිලක් මාරපන ඇමතිවරයා පොලීසිය ලකුණුදාගන්න මිලේනියම් සිටි සිද්ධිය කලාය කියල පාර්ලිමේන්තුවේදි ප්ර කාශයක් කළා,”

“එතුමාගේ කටින් ඇත්ත පිටවුනා. ඇත්ත පිටවීමේ වරදට ඇත්ත කතා කිරීමේ වරදට ඇමති ධූරයෙන් වන්දිගෙවීමට අද එතුමාට සිදුවෙලා තියෙනවා.”

scroll to top