ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඇ.ඩො. බිලියන 3ක්

ravi-karunanayaka.jpg

ශ්‍රී ලංකාවේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන තුනක (03) මූල්‍ය ආධාර ලබාදීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟතාවය පළකර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

ඉදිරි 2017, 2018, 2019 වසර තුනක කාලය සඳහා, සහන පොලී අනුපාතයක් යටතේ මෙම මූල්‍ය ආධාර ලබාදීමට නියමිතය.
පසුගිය 02 සිට 05 දින දක්වා ජර්මනියේ ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට්හිදී පැවති ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ 49 වෙනි මුදල් අමාත්‍යවරුන්ගේ වාර්ෂික සමුළුවේදී මෙම එකඟතාවය පළවී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් සමුළුව නියෝජනය කළේ මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක එක් වූ අතර නව දුම්රිය මාර්ග, වරාය සංවර්ධන, විදුලිය සම්ප්‍රේෂණ මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම, මහා මාර්ග හා ප්‍රවාහන පද්ධතිය සංවර්ධනය සඳහා මෙම මූල්‍යාධාර ලබාදීම සිදු වේ.

එම මූල්‍යාධාර මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා වෙන්කර තිබීම ඇත. සාමාන්‍යයෙන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වාර්ෂිකව ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 400 ත් 500 ත් අතර මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදෙනු ලබන අතර මෙම මූල්‍යාධාර හිමි වන්නේ ඊට අතිරේක වශයෙන් වීම ද තවත් විශේෂත්වයකි.

මීට අමතරව සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු නඟාසිටුවීම සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 200 ක අතිරේක මුදලක් ලබාදීමට ද ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟතාවය පළකර තිබේ.

scroll to top