ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 100ක්

world-bank.jpg

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් අන්තර්ජාතික සංවර්ධන සංගමය හරහා අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 100ක ණය මුදලක් ප්‍රදානය කිරීමට ලෝක බැංකුව අනුමැතිය පළ කොට තිබේ.

වෙළෙඳපොළ තරගකාරීත්වය, විනිවිදභාවය සහ සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය අරමුණු කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ක්‍රියාවට නංවා ඇති ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් වර්ධනයක් පෙන්නුම්කරන බවද ලෝක බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද එම නිවේදනයේ දැක්වේ.

මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ගෙන ඇති පියවර දෙස බැලීමේදී තිරසාර වර්ධනයක් හා රුකියා ජනිත කිරීම සඳහා ගෙන ඇති අවබෝධාත්මක ප්‍රවේශයන් සහ කැපවීම දක්නට ලැබෙන බවද ලෝක බැංකුවේ මෙරට අධ්‍යක්ෂවරයා වන ප්‍රංශුවා ක්ලොට්ස් ප්‍රකාශ කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව රාජ්‍ය අංශය මත බර තැබූ ආර්ථිකයක සිට පෞද්ගලික අංශයේ විභවතාවන්ට ඉඩ සලසන ආර්ථිකයක් කරා ගමන් කළ යුතුව ඇති බවද ලෝක බැංකුවේ මතය වී තිබේ.

scroll to top