ආර්ථික ධාරිතාවට සාපේක්ෂව බැංකු ණය මදි

පෙබ 19, 2014 (විමසුම) – ආර්ථිකය ප්‍රසාරණයවීම ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා වරාය, ගුවන් තොටුපළ, සෞඛ්‍ය හා තොරතුරු තාක්ෂණය ආදී ක්ෂේත්‍රවලට බැංකුවලින් ලබා දෙන ණය ප්‍රමාණය තවත් වැඩි කළ යුතු බව මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් පවසයි.

මහ බැංකු අධිපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ වත්මන් රජය පසුගිය වසර කිහිපයේ දී වරාය, ගුවන් තොටුපළ හා මහා මාර්ග වැනි අංශවල යටිතල පහසුකම් නැංවීම මගින් ආර්ථිකයේ වැඩි ඉඩ කඩක් මෙන්ම ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන් ද ජනනය කොට ඇති බවයි.

“අපට සිදු වෙනවා මේ ක්ෂේත්‍රවලට සාධාරණ ආයෝජන ප්‍රමාණයක් ඒකරාශී කර ගන්න, එතකොටයි මේ ආර්ථිකයේ ඇති වෙච්ච අලුත් ධාරිතාව පාවිච්චි කරන්න පුලුවං වෙන්නේ. උද්ධමනය ගැන තියන අවධානමෙන් බැහැර වෙලා මේ ආර්ථිකය වර්ධනය කරන්න පුලුවං වෙන්නේ එතකොටයි. ” යනුවෙන් මහ බැංකු අධිපති නිවාඩ් කබ්රාල් සිය අදහස් දැක්වීය.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මේ මාසය සඳහා නිකුත් කළ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති සමාලෝචනයේ දැක්වුනේ කර්මාන්ත හා සේවා යන අංශවලට වාණිජ බැංකු විසින් සපයන ලද ණය ප්‍රමාණය 2012 වසරේ තිබූ රු.බි. 167 සිට 2013 වසරේ රු.බි. 200 දක්වා වූ වැඩි වීමක් දක්නට ලැබෙන බවයි.

scroll to top