ආනයනික සීනි මත වූ විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද කිලෝවක් රු.8 කින් වැඩි කළද සීනිවල සිල්ලර මිලෙහි වෙනසක් නැත

ලෝක වෙළෙඳපළේ සීනි වල මිල පහත බැස ඇති බැවින් එහි වාසිය දේශීය ගොවියාට ලබාදෙනු වස් ආනයනික සීනි මත පනවා ඇති විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද (SCL) අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රු. 8 කින් වැඩිකර ඇත.

මේ වනවිට ලෝක වෙළෙඳපළේ සීනි කිලෝවක මිල රු. 10 කින් පමණ අඩුවී ඇති බැවින් මෙම විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද රු. 8 කින් වැඩි කළ ද, සීනි වල විකුණුම් මිලෙහි කිසිදු වෙනසක් සිදුවන්නේ නැතැයි සීනි ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ නියෝජිතයන් අද දින රජයට දැනුම් දුන්හ.
2017.08.15 දින මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී පැවති ජීවන වියදම් පිළිබඳ කැබිනට් අනුකාරක කමිටුරැස්වීමේදී මෙම තීරණයට එළඹෙන ලදී.

scroll to top