ආචාර්‍ය ජයන්ත පතිරණ මහතා විසින් රචිත “Buddhism In United Nation System” කෘතිය එළි දැක්වීම

Buddhism-In-United-Nation-System.jpg

ආචාර්‍ය ජයන්ත පතිරණ මහතා විසින් රචිත “Buddhism In United Nation System” කෘතිය එළි දැක්වීම අද දින (2017.06.13) කතානායක කරු ජයසුරිය මහතා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්විය.

scroll to top