අළුත්වැඩියා නොකර දුම්රිය ධාවනය අනතුරුදායකයි

දෙසැ 01, 2014 (විමසුම) – නිසි කලට දුම්රිය බලවේග කට්ටල අළුත්වැඩියා නොකිරීම හේතුවෙන් දුම්රිය ධාවනය අතරමග නතර විය හැකි බවට සමස්ත ලංකා දුම්රිය සේවකයින්ගේ පොදු සේවක සංගමය අනතුරු අඟවයි.

සාමාන්‍යයෙන් බලවේග කට්ටල එන්ජිමක් ධාවනය කරවීමේදී ධාවන පැය 6,000 කින් අළුත්වැඩියා කළ යුතු වුවත් ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වන ලද S – 11 වර්ගයේ බලවේග කට්ටල සියල්ලේම ධාවන පැය 6,000 ක් ඉක්මවා ගොස් ඇති බවත් බලවේග කට්ටල කීපයකම ධාවන පැය 12,000 ක් ඉක්මවා ඇති බවත් එම සංගමය පවසයි.

දුම්රිය ගෙන්වීමේ දී ඒ සදහා අවශ්‍ය අඩු හා යතුරු කට්ටල (Tools Set) නොගෙන්වීම නිසා මෙසේ අළුත්වැඩියා කටයුතු ඉටු කිරීමට නොහැකි වී ඇති බවයි එම සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් එස්.පී. විතානගේ සඳහන් කළේ.

“දුම්රිය ගෙන ඒමේදී දුම්රිය සමග ඊට අවශ්‍ය කරන යතුරු කට්ටල නොමිලයේ ලබා දිය යුතු වුවත්, ඉන්දියාවෙන් ගෙනවන ලද බලවේග කට්ටල සදහා අවශ්‍ය යතුරු කට්ටල දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබී නෑ.”

මෙම හේතුව නිසා ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වන ලද බලවේග කට්ටවල එන්ජින් අළුත්වැඩියා කිරීම, පෞද්ගලික අංශයට පැවරීමේ සූදානමක් ඇතැයි ද සමස්ත ලංකා දුම්රිය සේවකයින්ගේ පොදු සේවක සංගමය වැඩිදුරටත් චෝදනා කරයි.

  • Lal

    මේක ඉතින් ලංකාව නිසා අවුලක් නෑ

  • Perera

    මේක ඉතින් ලංකාව නිසා අවුලක් නෑ

scroll to top