අවුරංගාබාත් දෙවන ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සම්මේලනය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

Mahinda-1.jpg

අවුරංගාබාත් දෙවන ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සම්මේලනය පස්වන විධායක ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අවුරංගාබාත්හිදී ආරම්භ වූ අතර ලොව පුරා විසිරි සිටින මහා සංඝරත්නය ප්‍රාන්ත ඇමතිවරු ඇතුළු බෞද්ධ නායකයින් රැසක් ආරම්භක අවස්ථාව සදහා එක් විය.

හිටපු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ජී,එල් පීරිස් ,මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලොහාන් රත්වත්ත ,බදුල්ල දිස්ත්‍රික් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිටපු ජනාධිපති පෞද්ගලික ලේකම් උදිත ලොකුබණ්ඩාර මහතා ඇතුළු මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.​​

scroll to top