අලුතින්ම එන eGN ග්‍රාම නිලධාරීන්

a-man-working-tab-5472x3648_72705.jpg

24 මාර්තු 2017 විමසුම

රාජ්‍ය සේවයේ බිම් මට්ටමින් විශාල සේවයක් ඉටු කරන රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසක් ලෙස ග්‍රාම නිලධාරීන් හැදින්විය හැක .කෙසේ වුවත් තවමත් ඔව්න්ගේ සේවය පොත් සහ කඩදාසි වලට පමණක් සීමා වී තිබීම තරමක් දුෂ්කර කාර්යයකි .සියල්ල නව තාක්ෂණය ඔස්සේ සිදුවෙන යුගයක ඒ පිලිබඳ අවධානය යොමු කොට eGN ග්‍රාම නිලධාරී වැඩ පිළිවෙල හදුන්වා දීමට විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහුසුකම් අමාත්‍යාංශය හා ස්වාදේහ කටයුතු අමාත්‍යාංශය වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාවට නැංවා ඇත.මෙය අද දින බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී නිල වශයෙන් ආරම්භ කෙරිණි

.මෙහිදී ග්‍රාම නිලධාරීන් හට ටැබ් එකක් ප්‍රින්ටරයක් සහ අන්තර්ජාල පහුසුකම් ලබාදෙනු ඇත.මේ යටතේ ග්‍රාම නිලධාරීන් විසින් තම රාජකාරී කටුතු වලදී භාවිත කරන පෝරම සහ අනෙකුත් කටුතු සියල්ල පරිගණකය මගින් සිදු කරනු ලැබේ.එමෙන්ම යම් පුද්ගලයෙකු තම වසමට පැමිණීම හෝ හැරයාම් යනාදී කරුණු ක්ෂණිකව යාවත්කාලීන කර ගැනීමටත් මේ නිසා ඔහුට හෝ ඇයට හැකි වනු ඇත.එමෙන්ම සෙසු සියලු කටයුතුද කාලය ඉතිරි කරමින් කඩිනම්ව සහ කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීමට මේ නිසා හැකියාව ලැබෙනු ඇත. .පළමු අදියෙරේදී තෝරාගත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කීපයක නියමු ව්‍යාපෘති සිදු කෙරන අතර ඉන්පසු ශ්‍රි ලංකාවේ සේවයේ නියුතු 14000 ක් වන ග්‍රාම නිලධාරීන් මෙම eGN මට්ටමට පත් කරනු ඇත.2018 වසරේදී මෙම ඉල්ලකයට යාමට ඔව්හු බලාපොරොත්තු වෙති

චමින්ද වික්‍රමරත්න

scroll to top