අපවත් වී වදාල ආචාර්ය නාගොඩ අමරවංශ නාහිමිපාණන් වහන්සේට කථානායකතුමන්ගෙන් අවසන් ගෞරව

Karu-2-2.jpg

අපවත් වී වදාල ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ ප්‍රධාන ශාසනාරක්ෂක ආචාර්ය නාගොඩ අමරවංශ නාහිමිපාණන් වහන්සේට කථානායකතුමන්ගෙන් අවසන් ගෞරව 2017/10/23

scroll to top