අපනයන හිතකාමී ආර්ථිකයකට සියලු පහසුකම් සලසනවා – අමාත්‍ය සමරවීර මහතා

Japan.jpg

ජපාන වෙළඳ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල නියෝජිත පිරිසක් ඊයේ (03) මුදල් හා මාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා හමු විය. එහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන හා වෙළඳ කටයුතු වඩාත් පහසුකිරීමේ විධිමත් ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කළහ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති කෙනිචි සුගනූර් මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් යුත් ජපාන වෙළඳ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල නියෝජිතයන් මෙම සාකච්ඡාව සඳහා සහභාගි විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනය කරන විදේශ ආයෝජකයන්ට බලපාන බදු ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව ඔවුන් මෙහිදී සිය අදහස් අමාත්‍යවරයාගේ අවධානයට යොමු කළහ.
ආයෝජකයන් විසින් නිෂ්පාදන භාණ්ඩ අපනයනය කිරීමේ දී මිල ගණන් පිළිබඳ පූර්ව ගිවිසුම්ගත වීම් ඇති නිසා, බදු ප්‍රතිපත්තිවල ක්ෂණික වෙනස්කම් සිදුකිරීම හේතුවෙන් භාණ්ඩ අපනයනයේ දී අහිතකර බලපෑම් ඇති වීමට ඉඩ ඇති බව ඔවුන් මෙහිදී පැවසූහ.

එම නිසා බදු සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවම වශයෙන් මාස හයකට පෙර ආයෝජකයින්ට දැනුම් දීමට කටයුතු කරන ලෙස ද ඔවුන් වැඩිදුරටත් අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

අපනයනය පාදක කරගත් ආර්ථිකයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කරන බැවින් ආයෝජකයන්ට හා අපනයනකරුවන්ට වඩාත් හිතකර බදු ප්‍රතිශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය කටයුතු කරන බව මුදල් හා මාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා මෙහි දී ප්‍රකාශ කළේය.
මෙම අවස්ථාවට මුදල් හා මාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආර්.එච්.එස්.සමරතුංග මහතා සමඟ අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් ද සහභාගි විය.

scroll to top