අනාගතයේ දිනන්න නම් ජය පරාජය ඉවසා ගන්න පුරුදු වෙන්න – ඇමති නිරෝෂන්

Niroshan.jpg

අනාගතයේ දිනන්නට නම් ජයග්‍රහණයේ දී උද්දාමයට පත් නොවීමටත්, පරාජය ඉවසා ගැනීමටත් හැකි විය යුතු බවත්, වත්මන් දේශපාලනය තුල එවැනි ආදර්ශ ඕනෑ තරම් තිබෙන බවත් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා පැවසිය.

අනුරාධපුරයේ පැවැත්වෙන 29 වන ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා උළෙලේ සමාරම්භක අවස්ථාවට එක්වෙමින් ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා,

ක්‍රීඩා දක්ෂතා, හැකියා තිබෙන ග්‍රාමීය මට්ටමේ තරුණ තරුණියන් ජාතික තලයටත්, ජාත්‍යන්තර තලයටත් ඔසවා තැබීමට ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා උළෙල ඉතා වැදගත්. ක්‍රීඩාව තුලින් ඔබ ලබන ජයග්‍රහණ වගේම පරාජයන් තුලින් අනාගත ජීවිතය සාර්ථක කර ගන්න අවශ්‍ය වටපිටාව සකස් වෙනවා. වත්මන් රජය තාරුණ්‍ය වෙනුවෙන් වූ වැඩසටහන් ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙනවා. අද ග්‍රාමීය සංවර්ධනය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී තාරුණ්‍ය පෙරමුණ ගෙන කටයුතු කරනවා. ගමේ නායකත්වය අද තාරුණ්‍ය මුලික කරගෙන සිදු කරමින් තිබෙනවා. තාරුණ්‍ය ලෙස ඔබට ලැබෙන අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න කටයුතු කල යුතුයි.

වත්මන් දේශපාලනය තුල සමහරු පරාජයන් දරා ගන්න නොහැකිව කටයුතු කරන ආකාරය ඔබ දකිනවා. අනාගත තාරුණ්‍යය ජය පරාජය දරා ගැනීමටත් එමගින් අඩු පාඩු හදුනාගනිමින් නැගී සිටීමට කටයුතු කිරීම වැදගත් වෙන්නේ මේ නිසයි. ඒ තුලින් අනාගතයේ රටේ සියලු අංශයන්ගේ ජයග්‍රහණ වගේම පරාජයන් හමුවේ නොසැලී ඉවසීමෙන් කටයුතු කිරීම තුලින් ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට හැකි වන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා පැවසීය.

scroll to top