අන්තර්ජාලයෙන්ඇස් සහ පටක දන්දෙමු

398389-eye-donation.jpg

ශරීර කොටස් දන්දීම යනු ශ්‍රී ලාංකීය ජන සමාජය තුළ සුලබව අසන්නට ලැබෙන දෙයක් වුවද බොහෝවිට අපගේ සිහියට නැගෙනුයේ ඇස් සහ ලේ දන්දීමයි. නමුත් අක්ෂිදාන සංගමය යටතේ ක්‍රියාත්මකවන මිනිස් පටක බැංකුවේ ආරම්භයත් සමඟ අස්ථි, හෘද කපාට වැනි ශරීර කොටස් දන්දීම සඳහාද ඔබට අවස්ථාව ලැබී ඇත.මෙහි ඇති තවත් විශේෂත්වයක් වන්නේ ඔබට අන්තර්ජාලය හරහාද මුළු ශරීරයම දන්දීම සඳහා ලියාපදිංචි වීමට අවස්ථාවක් ලැබීමයි.මේ සඳහා Mobitel ආයතනය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම වෛදවරුන් චැනල් කිරීමේ ජාලයවන eChannelling ආයතනය තාක්ෂණික දායකත්වය ලබාදී ඇත.මේ අනුවwww.echannelling.comවෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන ඕනෑම අයෙකුට ඇස් සහ පටකදන්දීම සඳහා ලියාපදිංචි වියහැක.
මිනිස් පටක බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ට කළමණාකරු හේමක දමෙල් මහතා.අදහස් දක්වමින්
කෙනෙකු මියයාමෙන් පසු ලබාගන්නා ඇස් සහ පටකඅසරණ රෝගීන් හට නොමිලයේ ලබාදීම මෙම වැඩසටහනේ මූලික අරමුණයි.
“1960 දී ආරම්භවූ ශ්‍රී ලංකා අක්ෂිදාන සංගමය තම සේවාවන් තවත් පුළුල් කරමින් 1996 වසරෙදී මිනිස් පටක බැංකුව ආරම්භ කරන ලදී. ඇස් හා පටක දන්දීම සඳහා දායකයින් ලියාපදිංචිකරගැනීම බොහෝ දුරට සිදුකරනු ලැබුවේ ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වූ වැඩසටහන් වලදී මුද්‍රිත පෝරමයක් පිරවීම වැනි සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේය. නමුත් eChannelling ආයතනය මගින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මෙම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ දායකයින් ලියාපදිංචි කරගැනීමේ වැඩසටහන ඉතා සාර්ථක ලෙස ඇස් සහ ශරීර කොටස් දන්දීමට කැමති බොහෝ පිරිස් අතර ප්‍රචලිත වෙමින් පවතිනවා. කෙනෙකු මියයාමෙන් පසු ලබාගන්නා ඇස් හා ශරීර කොටස් නවීන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් විශේෂ ක්‍රමවේදයන්ට අනුව සුරක්ෂිතව තැන්පත්කර අස්ථි පිළිකා, හදිසි අනතුරු ආදිය නිසා අසරණ වන බොහෝ රෝගීන් සඳහා නොමිලේ ලබාදීම අප ආයතනය මගින් සිදුවෙනවා. මෙම උතුම් සමාජ සත්කාරයට අවශ්‍ය තාක්ෂණික පහසුකම් සලසා දීම පිළිබඳව eChannelling ආයතනයට අපගේ කෘතඥතාව හිමිවෙනවා.”

scroll to top