අනවසරයෙන් මැණික් ගල් රටින් පිට කරන්නන්ට දැඩි නීති

gem.jpg

25 අප්‍රේල් 2017 විමසුම

මැණික් ගල් අපනයනය කිරීමේදී ඒ සදහා ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ අවසරය ලබාගත යුතුවේ.එමෙන්ම මැණික් කර්මාන්තයේ යෙදී සිටින පුද්ගලයන් ද අධිකාරියේ බලපත්‍ර ලබා ගත යුතු වේ.2016 වර්ෂයේදී මෙලෙස අධිකාරියේ සේවා ගාස්තු ලෙස රුපියල් මිලියන 124.3 ක් රජයටඅය කරගෙන ඇත.
නමුත් මේ වන විට රජයට මෙම බදු නොගෙවා නීත්‍යනුකුල නොවන ලෙස මැණික් ගල් රටින් පිට කිරීමේ ජාවාරමක් පිලිබඳ තොරතුරු ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියට ලැබී ඇත.මේ සදහා විදේශිකයන් පිරිසක්ද සම්බන්ද බවට තවත් තොරතුරු ලැබී ඇත.
එබැවින් ඉදිරියේදී ලැබී ඇති බල තල අනුව දැඩි නීතිමය ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමට හා අනවසරයෙන් මැණික් වෙළදාමේ නියුතු පුද්ගලයන් ඉලක්ක කොට ගනිමින් වැටලීම් සිදු කිරීමටත් ක්‍රියා කරන බව ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සභාපති අසංක වෙලගෙදර පවසයි .

scroll to top